Hanne Christensen stopper som direktør i FORCE Technology. Jens Roedsted indtræder som interim CEO. 

26. februar 2024

På baggrund af de utilfredsstillende økonomiske resultater i 2023 er Hanne Christensen fratrådt som CEO efter næsten 4 år i FORCE Technology.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Hanne for sammen med bestyrelse, ledergruppe og vores dygtige medarbejdere at igangsætte forandringer, professionalisering og ikke mindst en stærk positionering som et ledende GTS-institut inden for bl.a. life science, Power-to-X, forsvarsområdet, digitalisering og grøn omstilling.

Jens Roedsted vil træde ind som interim-CEO, mens processen pågår med at finde den fremtidige CEO, der kan bringe FORCE Technology yderligere styrket ind i fremtiden. 

På vegne af bestyrelsen i FORCE Technology

Jesper Haugaard, formand
Per Michael Johansen, næstformand