NFC - Nationalt Forsvarsteknologisk Center er en fremstrakt hånd til industrien og Forsvaret med opfordring til at samarbejde om forsvarsteknologisk udvikling med henblik på at værne om danske værdier.

25. januar 2023

Da Rusland d. 24. februar 2022 indledte sit angreb på Ukraine, blev Europas sikkerhedssituation med et slag forvandlet.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier så hurtigt skriften på væggen, da de i marts måned samme år indgik et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som lagde op til et regulært gearskifte med massive investeringer i Forsvaret. Siden er ambitionerne bekræftet i det nye regeringsgrundlag.

Også for universiteterne og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) meldte der sig en ny hverdag.

”Med den sikkerhedspolitiske situation, verden står i, er forudsætningerne ændret for fred og sameksistens på det europæiske kontinent. Situationen kalder på, at vi melder klart ud,” forklarer dekan Mogens Rysholt Poulsen fra Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

”Vi ønsker at stille vores viden og kompetencer til rådighed for, at vi kan forsvare vores samfund og de værdier, det bygger på. Vi er allerede i dag langt, blandt andet med forskning, som måske i første omgang er tænkt ind i en civil sammenhæng, men som også kan anvendes i et forsvar mod nutidens hybride krigsførelse med sabotage, påvirkningskampagner, cyberangreb, egentlige militære operationer og så videre”, uddyber han.

I FORCE Technology ser man frem til det styrkede samarbejde i regi af NFC:

Vi har siden efteråret 2022 været i dialog med flere aktører om, hvordan vi sammen bedst kan understøtte den danske forsvarsindustri med teknologi og innovation. For os som GTS handler det især om at få ny teknologi hurtigere og sikkert på markedet og ikke mindst bistå de små og mellemstore virksomheder i Danmark med at høste de teknologiske potentialer til gavn for hele forsvarsindustrien Hanne Christensen, CEO / FORCE Technology

Uhørt samling

Som konsekvens af den ambition har universiteterne og GTS-institutterne dannet NFC som ramme om et styrket samarbejde med Forsvaret og industrien.

”Det er første gang, den danske forsknings- og udviklingssektor har indgået et samarbejde med så klar en organisering og fordeling af roller i tæt dialog med industrien og Forsvaret. Med NFC kan vi sætte et højere tempo i udviklingen af den nødvendige forsvarsteknologi og sikre en aktiv udnyttelse af Danmarks særlige styrkepositioner”, siger formand for styregruppen i NFC, prorektor Rasmus Larsen fra DTU.

Styrkepositionerne tæller blandt andet rum- og kvanteteknologi, cybersikkerhed, grønne brændstoffer, avancerede droner, elektroniske systemer, informationsteknologi, påvirkningskampagner, robotteknologi og satellitbaserede systemer.

Hvis styrkepositionerne skal udnyttes, kræver det politisk opbakning, mener Mogens Rysholt Poulsen:

”Vi opfordrer de nyvalgte folketingspolitikere til at gøre NFC til en vigtig brik i udviklingen af dansk forsvar ved at investere de nødvendige midler til at sikre en langsigtet, strategisk og vidensbaseret udvikling på området. Potentialet er stort, men det kræver politisk opbakning at komme i gang,” siger han.

NFC appellerer konkret til, at Folketinget øremærker mindst 2 pct. af de 2 pct. af BNP, der på sigt skal afsættes til Forsvaret, til forskning og udvikling.

Du kan læse mere om NFC her.

Lær mere om NFC - Nationalt Forsvarsteknologisk Center