FORCE Technology stifter nyt datterselskab, som skal håndtere salg og international vækst i brugen af AeroCollect-teknologien, der med simple luftprøver giver et billede af sygdommene i en besætning.

23. august 2021

Én simpel luftprøve. Mere skal der ikke til, for at slagterier og producenter kan få et klart billede af sygdomsudviklingen i en dyreflok. Teknologien, der er en revolution inden for den veterinære diagnostik, hedder AeroCollect® og er udviklet i Danmark af GTS-instituttet FORCE Technology.

Teknologien har de seneste år vist et enormt potentiale – især inden for kyllinge- og svineproduktion - og derfor udskiller FORCE Technology dele af aktiviteterne fra den nuværende AeroCollect®-afdeling i et datterselskab, der skal drive salg med fokus på international vækst.

”Vi vil gerne sikre de bedste forudsætninger for en succesfuld international skalering af AeroCollect® produktprogrammet. Derfor opretter vi et datterselskab, som skal styrke produktudvikling, produktion og salg af produkter internationalt”, siger Hanne Christensen, CEO i FORCE Technology.

”AeroCollect® viser GTS-systemets styrke ift. at modne teknologier, kommercialisere dem og sende dem videre til bredere anvendelse, når de vokser ud af den oprindelige GTS-opgave”, siger hun.

Indgår samarbejds- og distributionsaftale

Det nye selskab hedder AeroCollect A/S og er fuldt ejet af FORCE Technology. I forbindelse med etableringen indgår datterselskabet AeroCollect A/S desuden en strategisk samarbejdsaftale med Indical Bioscience om udvikling, salg og distribution, så der kan komme fart på den internationale ekspansion.

Rettighederne til at udvikle og kommercialisere AeroCollect®-teknologien inden for det humane område bibeholdes i moderselskabet.

Fakta – sådan fungerer AeroCollect®

AeroCollect® fungerer ved, at der trækkes en luftstrøm igennem et lille prøvekammer. Ved prøveindsamling påføres højspænding over prøvekammeret. Det skaber et elektrisk felt på tværs af prøvekammeret, som fanger og koncentrerer bakterier, virus og andre mikroskopiske partikler i prøvekammeret.

Prøvekammeret sendes efterfølgende til laboratoriet, hvor indholdet analyseres for patogener ved hjælp af qPCR-analyse. Resultaterne er klar indenfor en til to timer.

Fakta - om AeroCollect®-teknologien

AeroCollect® er en CE-mærket dansk teknologi udviklet af FORCE Technology. 

Teknologien benyttes i dag i fjerkræ-, svine og minkbranchen. Det er desuden påvist, at udstyret kan bruges i bl.a. kvægbesætninger og inden for human diagnostik.

AeroCollect® har i dag over 60 kunder i 14 lande.