1. december åbnede Center for avanceret sensorteknologi, CAST. Danske virksomheder og videninstitutioner har nu fået et sted at gå hen, når de mangler testfaciliteter, særlig ekspertise og rådgivning.

1. december 2021

Avancerede sensorer kan ikke bare understøtte digitaliseringen af danske virksomheder, men også deres grønne omstilling og fremtidens IoT. Det er tanken bag det Center for avancerede sensorteknologier, som GTS-instituttet FORCE Technology netop har åbnet.

Centeret skal bygge bro mellem de forskellige aktører på området og sikre, at den teknologi og viden, der udvikles på universiteterne og forskningsinstitutioner, når ud til virksomhederne og bliver integreret i samfundet – ikke mindst i arbejdet med bæredygtighed.

”Center for avanceret sensorteknologi skal styrke økosystemet inden for sensorteknologi og skabe bedre vilkår for, at fx det danske startup-miljø kan stå stærkere i konkurrencen med udlandet, når det gælder sensor-løsninger. Det vil styrke Danmarks konkurrenceevne og skabe vækst”, siger Hanne Christensen, CEO i FORCE Technology.

”Danske virksomheder står midt i to store og enormt vigtige transformationer – den grønne og den digitale. Og alt for ofte bliver de to opfattet som forskellige ting, der forløber uafhængigt af hinanden, men sandheden er jo, at den ene er forudsætningen for den anden. Det er en ”twin transition”, vi er i gang med, og vi får langt større succes med den grønne omstilling, hvis vi lader digitaliseringen spille en afgørende rolle i den”, siger hun.

”Center for avanceret sensorteknologi skal netop kombinere det grønne og det digitale. Sensorer giver os data og et oplyst grundlag at træffe de bedste beslutninger på, og dermed kan de få afgørende betydning for, at vi gør det rigtige og mest bæredygtige, når vi arbejder med den grønne omstilling”, siger Hanne Christensen.

Sensorer er en af de teknologier, der kan være med til at realisere FN’s verdensmål om en mere bæredygtig verden. I byerne vil intelligente sensorer fx i fremtiden styre al strøm i det offentlige rum og i vores private hjem, og vi vil dermed spare enorme mængder strøm. I landbrugsområder vil sensorerne desuden styre vanding af afgrøder, så udbyttet bliver størst muligt.

Der hvor alle interessenter kan mødes

CAST henvender sig til alle aktører på området og kommer til at samarbejde med både små nystartede iværksættere, store veletablerede virksomheder, deep tech investorer, klynger, universiteter, myndigheder osv.

Centeret skal fx:

  • Understøtte ideer og projekter, der opstår på universiteterne - fx SkyLab på DTU
  • Etablere relationer til investorer eller virksomheder, der kan producere, videreudvikle eller ønsker at benytte den avancerede sensorteknologi
  • Validere ny sensorteknologi og dermed hjælpe med at få idé omsat til produkt, der er markedsgodkendt og -parat
  • Øge innovationen i særligt de små og mellemstore virksomheder. Fx gennem sparring om prototyper 
  • Assistere danske deep tech startups inden for sensorteknologi og understøtte deres kommercielle skalering og ekspansion til nye markeder.