Nye muligheder for fleksibilitet og realisme i maritim træning med et cloud-baseret Augmented Reality (AR) simulatorkoncept.

26. oktober 2021

FORCE Technology lancerer SimFlex Cloud, en dedikeret SaaS (Software as a Service) løsning, som gør maritim træning mere realistisk. SimFlex Cloud åbner op for agil og mere tilgængelig maritim træning. Træningen gør op med traditionelle grænser og barrierer. Den kan tilgås globalt og giver, nemt og bekvemt, adgang til det velkendte SimFlex simulatorkoncept, -teknologi og -læringsprincipper, som har eksisteret i over 25 år.

Det maritime simulatorkoncept forbedrer den maritime træning ved hjælp af Augmented Reality (AR). AR gør simuleringsoplevelsen så virkelighedsnær som mulig. Den fysiske kontrolboks, som er en del af konceptet, fungerer sammen med AR-brillerne. Stereokameraet sammen med brillerne er en unik kombination, der tager oplevelsen og læringen til et helt nyt niveau, fordi brugeren ser både navigationsskærme og kontrolboks gennem brillerne – mere virkeligt bliver det ikke. 

Hvis man tager den udbredte opfattelse i betragtning, at en uges træning ved hjælp af en realistisk simulator kan give den samme oplevelse som et år ombord, er træning med SimFlex Cloud en utrolig effektiv måde at forbedre navigationskompetencerne på.

For skibsførere og rederier giver SimFlex Cloud mulighed for at reducere og optimere uddannelsesbudgetter og samtidig øge kvaliteten af den tekniske uddannelse, der er til rådighed for personalet.

”Med vores fokus på realisme ved hjælp af AR, kamera og kontrolboks har FORCE Technology taget føringen inden for cloud-baseret maritim træning. Vi er glade for at udvide vores simulatorportefølje med en pålidelig let tilgængelig cloud-løsning og er overbeviste om, at vores fleksible tilgang vil gøre det muligt for vores kunder at optimere deres navigationstræningsprogrammer på tværs af grænser, til lands og til vands”, siger Jan Michelsen, Afdelingschef, Simulation, Ports & Training, FORCE Technology.

”Selvom det er navigationssikkerhed og kompetenceudvikling, der driver vores simulatorudviklingsarbejde på FORCE Technology, kan vi ikke se bort fra, at SimFlex Cloud også giver betydelige logistiske fordele i forhold til at deltage i træningskurser på fysiske faciliteter, herunder reducerede rejseomkostninger, øget bæredygtighed som følge af færre medarbejderrejser og fortsat adgang til maritim træning og uddannelse af højeste kvalitet”, slutter Jan Michelsen.

SimFlex Cloud, simulatorbaseret maritim træning
SimFlex Cloud kan benyttes med Augmented Reality briller for at få en endnu mere realistisk oplevelse.