Offshore subsea strukturer skal kunne overtrawles, hvis de ikke er afmærket med en bøje eller et fartøj. Test af, om strukturen kan overtrawles, kan give en indikation af de kritiske områder. 

Der kan ske stor skade på strukturer og teknisk udstyr, hvis det bliver ramt uheldigt af en trawlskovl. Og hvis et trawl eller en trawlskovl hænger fast i strukturen, kan det udgøre en risiko for fiskefartøjet. 

En test af, om en struktur kan overtrawles vil indikere, hvor de kritiske områder med hensyn til overtrawling er, og hvis det er nødvendigt, hvilke ændringer der kan foreslås. Der gives ikke garanti for, at der ikke kan opstå kritiske situationer i virkeligheden, men vi kan hjælpe med at sikre, at strukturen i modelskala let kan overtrawles. 

Ved strukturer med store åbninger er der risiko for, at det udstyr, der skal beskyttes, kan blive ramt af trawlskovle eller klumpvægte, der synker ind i strukturen. Sådanne scenarier kan også blive testet, og modforanstaltninger kan foreslås. 

Tests 

Der kan udføres to typer tests: 
  • Tests på land, hvor modellen af fiskeudstyret trækkes hen over en skalamodel af strukturen for at identificere, hvor udstyret eventuelt kan hænge fast. Dette er en omkostningseffektiv metode, der hurtigt identificerer, hvor problemer kan opstå, og som gør det let at teste mulige ændringer. 
  • Tanktests hvor fiskeudstyret trækkes hen over strukturen på en repræsentativ måde med særlig vægt på kritiske områder og retninger, trawlet kommer fra. Disse tests giver oplysninger om, hvordan udstyret faktisk fungerer og interagerer med strukturen. Endvidere måles belastningen på trawlwirerne.  
Ved begge typer tests er det vigtigt at en repræsentant fra kunden er til stede og deltager aktivt i testene og identifikation af mulige forbedringer. 

En rapport om fiskeriaktiviteten i området vil blive udarbejdet af en fiskeriekspert, som også identificerer det fiskeudstyr, der bruges mest i området. Fiskerieksperten hjælper også med at vælge det udstyr, der skal bruges i modeltesten, og leverer skalamodeller af udstyret. Han deltager også i testene og sikrer at fiskeudstyret bliver brugt på en repræsentativ måde. 

Testene vil blive gennemført i vores slæbetank, som har målene 240 m. / 12 m. x 5,4 m. (længde x bredde x dybde). Tanken er udstyret med en stor vogn, der går hele vejen over tanken, og som kører på skinner.  En efterløber vogn, som er fastgjort på hovedvognen, vil blive brugt til at styre videokameraet i fugleperspektiv og til at sænke og hæve trawludstyret. Vognen bruges til at trække trawlet. Vognens hastighed kan forudbestemmes med stor nøjagtighed, så der slæbes under identiske betingelser.