Sikkerhedssko og arbejdsfodtøj

 • EN ISO 20344 Fodværn - Metoder til prøvning af fodtøj 
 • EN ISO 20345 Fodværn - Sikkerhedsfodtøj
 • EN ISO 20346 Personlige værnemidler - Beskyttelsesfodtøj
 • EN ISO 20347 Fodværn - Arbejdsfodtøj

Knæbeskyttelse

 • EN 14404 Personlige værnemidler - Knæbeskyttere til arbejde i knælende position

Beskyttelseshandsker

 • EN 420 Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prøvningsmetoder
 • EN 388 Beskyttelsesbeklædning - Handsker mod mekaniske risici
 • EN 511 Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelseshandsker mod kulde
 • EN 12477 Beskyttelseshandsker til svejsere

Beskyttelsesbeklædning

 • EN 1150 Beskyttelsesbeklædning. Synlig beklædning til ikke-arbejdsmæssig brug
 • EN ISO 20471 Beskyttelsesbeklædning - Tydeligt synlig beklædning
 • EN ISO 14116 Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod varme og ild - Materialer, materialekombinationer og beklædning med begrænset flammespredning
 • EN ISO 11612 Beskyttelsesbeklædning - Beklædning til beskyttelse mod varme og ild
 • EN ISO 11611 Beskyttelsesbeklædning til brug ved svejsning og tilsvarende processer
 • EN 1149-5 Beskyttelsesbeklædning - Elektrostatiske egenskaber - Del 5: Krav til materialets ydeevne og design
 • EN 14605 Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier - Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] og PB [4])
 • EN 943-1 Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive flydende aerosoler og faste partikler - Del 1: Krav til ventilerede og ikke ventilerede "gastætte" (type 1) og "ikke-gastætte" (type 2) kemikaliebeskyttelsesdragter
 • EN 943-2 Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive aerosoler og faste partikler - Del 2: Krav til ydeevne for gastætte (type 1) kemikaliebeskyttelsesdragter til redningsfolk
 • EN 13034 Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier - Ydeevnekrav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB [6]-udstyr)
 • EN 1073-1 Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening. Del 1: Krav og prøvningsmetoder for ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening
 • EN 1073-2 Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening - Del 2: Krav og prøvningsmetoder for ikke-ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening
 • EN ISO 6529 Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod kemikalier - Bestemmelse af modstand for materialer til beskyttelsesbeklædning mod indtrængning (permeation) af væsker og gasser
 • prEN 16523-1 Beskyttelsesbeklædning - Bestemmelse af materialers modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier - Del 1: Permeation af flydende kemikalier ved vedvarende kontakt
 • prEN 16523-2 Beskyttelsesbeklædning - Bestemmelse af materialers modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier - Del 2: Permeation af luftformige kemikalier ved vedvarende kontakt
 • EN 14325 Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier - Prøvningsmetoder og ydelsesklassificering af materialer til kemisk beskyttelsesbeklædning, sømme og samlinger

Beskyttelseshandsker

 • EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 374-4
 • Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og krav til ydeevne
 • Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning
 • Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier
 • Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning ved kemikalier

Åndedrætsværn

 • EN 136 Åndedrætsværn. Helmasker. Krav, prøvning, mærkning
 • EN 140 Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning
 • EN 143 Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning
 • (EN 148) Åndedrætsværn
 • EN 149 Åndedrætsværn - Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler - Krav, prøvning, mærkning
 • EN 405 Åndedrætsværn - Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler - Krav, prøvning, mærkning
 • EN 12941 Åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter. Krav, prøvning, mærkning
 • EN 12942 Åndedrætsværn. Åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt helmaske, halvmaske eller kvartmaske. Krav, prøvning, mærkning (Der er 2 x tillæg 12942/A1 og 12942/A2)
 • EN 14387 Åndedrætsværn - Gasfiltre og kombinerede filtre - Krav, prøvning, mærkning
 • EN 14594 Åndedrætsværn - Trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow - Krav, prøvning, mærkning

Personligt faldsikringsudstyr

 • EN 795 Personligt faldsikringsudstyr - Forankringsanordninger
 • EN 353-1 Personligt faldsikringsudstyr - Glidesystemer med en ankerline - Del 1: Glidesystemer med en uelastisk ankerline
 • EN 353-2 Faldsikringsmateriel - Del 2: Glidesystemer med en fleksibel ankerline
 • EN 354 Personligt faldsikringsudstyr - Liner
 • EN 355 Faldsikringsmateriel - Energiabsorbere
 • EN 358 Faldsikringsmateriel - Støttebælter og støtteliner
 • EN 360 Faldsikringsmateriel - Automatiske fangindretninger
 • EN 361 Faldsikringsmateriel - Seler
 • EN 362 Faldsikringsmateriel - Forbindelsesled
 • EN 363 Faldsikringsmateriel - Faldsikringssystemer
 • EN 364 Faldsikring - Prøvningsmetoder
 • EN 365 Personlige værnemidler og faldsikringsmateriel - Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning

WHO

 • ISO 7886-3 Sterile injektionssprøjter til engangsbrug - Del 3: Sprøjter med automatisk blokering (AD-sprøjter) til vaccinering med fast dosis
 • ISO 7886-4 Sterile injektionssprøjter til engangsbrug - Del 4: Sprøjter med anordning, der forhindrer genbrug
 • Safety boxes according to Product verification protocol: E10/SB01-VP.1 28.09.2007, replaces PIS test procedures E10/PROC/1 and E10/PROC/2, rev. 01.01.1998

Maritimt redningsudstyr - PPE

 • EN ISO 12402, (EN 39x) Personligt flydeudstyr – Redningsveste & Svømmeveste
 • EN ISO 15027-1 Beskyttelsesbeklædning - Redningsdragter -Dragter til daglig brug - Evakueringsdragter - Prøvningsmetoder
 • EN ISO 12401 Fritidsbåde - Sikkerhedssele til brug på dæk og sikkerhedsliner - Sikkerhedskrav og prøvningsmetode

Maritimt redningsudstyr – IMO Solas

 • MSC 81(70) Revised recommendation on testing of life-saving appliances
 • MSC 200(80) Adoption of amendments to the revised recommendation on testing of life saving appliances
 • MSC 226(82) Adoption of Amendments to the Revised Recommendation on Testing of Life-Saving Appliances, as Amended.
 • MSC 323(89) Adoption of amendments to the revised recommendation on testing of life-saving appliances (Resolution MSC.81(70))
 • IMO Res 1045(27) Pilot transfer arrangements - Pilot ladders

Højhastighedsventiler

 • EN/ISO 16852 (EN 12874) Flammespærrer - Ydeevnekrav, prøvningsmetoder og begrænsninger for brug
 • ISO 15364 Skibs- og marineteknologi - Tryk/vakuumventiler til lasttanke
 • IMO MSC/Circ.677 Revised Standards for the Design, Testing and Locating of Devices to Prevent the Passage of Flame into Cargo Tanks in Tankers
 • IMO MSC/Circ.1009 Amendments to the revised standards for the design, testing and locating of devices to prevent the passage of flame into cargo tanks in tankers (MSC/CIRC.677)
 • Release hooks ISO 15738: 2002 Skibs- og marineteknologi - Opblæsningssystemer for oppustelige redningsmidler

Maritimt redningsudstyr - USCG

Subpart 160.026 - Water, emergency drinking (in hermetically sealed containers), for merchant vessels

Subpart 160.027 - Life floats for merchant vessels

Subpart 160.050 - Specification for a buoy, life ring, unicellular plastic

Subpart 160.051 - Inflatable liferafts for domestic service

Subpart 160.055 - Life preservers, unicellular plastic foam, adult and child, for merchant vessels

Subpart 160.062 - Releases. Lifesaving equipment, hydraulic and manual

Subpart 160.064 - Marine buoyant devices

Subpart 160.076 - Inflatable recreational personal flotation devices

Subpart 160.151 - Inflatable liferafts (SOLAS)

Subpart 160.174 - Thermal protective aids

Subpart 160.176 - Inflatable lifejackets

Subpart 161.012 - Personal flotation device lights

Subpart 164.019 - Personal flotation device components

Andre standarder

 • DS/EN 13146 Jernbaner - Spor - Metoder til prøvning af befæstelsessystemer -
  Del 1: Bestemmelse af gennemskydningsmodstand
 • DS/EN 13481 Jernbaneudstyr - Spor - Krav til ydeevne for befæstelsessystemer
 • EN 131 Stiger
 • DS/INSTA 650 Stiger. Transportable stiger
 • SBC 922 Særlige regler for Nordisk certificering I henhold til EN 131-1 Stiger

Har du brug for produktprøvning i henhold til en anden standard?

Hvis den standard, du har brug for, ikke er nævnt i det ovenstående, så kontakt os og vi vil finde en løsning på dine krav til produktprøvning.