Vi råder over en lang række testfaciliteter og kan udføre tests i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Temperatur- og fugtkamre

1-50 m3, -100 °C til +250 °C, 20 % RL til 98 % RL

Temperaturveksling

Fra -100 °C til +200 °C, 5 °C/min, dog 60 °C/min i HALT eller 2-kammermetode

Termisk vakuumkammer

1 m3, -40 °C til +85 °C, atmosfærisk tryk ned til bedre end 1,3 x 10-3 Pa

Salttågekammer

+30 °C til +40 °C, 98 % RL, typisk 5 % NaCl

Støvkammer

Frit faldende støv, typisk 6 g/(døgn/m2)

Kunstig sol (UV-simulering)

Korrosionskamre

SO2, H2S

Vandtæthed

Alle IP-klasser og højtrykstest

Støvtest m/u vakuum

IP 5X og IP 6X
Støvtest med frit faldende støv

Kombineret vibration og temperatur

-70 °C til +180 °C

HALT

-100 °C til +200 °C, 60 °C/min
70 grms (6-akset vibration)