Kom med til vidensdelingarrangement omhandlende monitorering i forhold til hygiejne, sundhed og produktsikkerhed.

For indsatsområdet: ”Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed” er den tværfaglige vidensdeling, hvor faglige diskussioner på tværs af brancher opstår, et vigtigt element. I dialogen opnår vi læring og sparring på tværs af brancher. Derfor er dagens program arrangeret så vi sigter på tværfaglighed og deltagelse fra forskellige brancher. 

Formiddagens program byder således på spændende indlæg, hvor det bl.a. omhandler hygiejne på overflader, biofilm problematikken i relation til rengøring og resultater fra et nyligt afsluttet projekt med måling af coronavirus i udåndingsluften. 

Eftermiddagens program omhandler Kompetencecentrets faglige fremgang og vi vil løfte sløret for næste års aktiviteter. For at indsatsområdet bliver så tæt knyttet branchernes behov, er det vigtigt at have en tæt dialog med brancher, der kan anvende outputtet fra kompetencecenteret. Vær derfor med til at sætte dit præg på aktiviteterne gennem faglige diskussioner og sparring. 

Praktisk information

Hvornår: Onsdag d. 10. november 2021
Tidspunkt: 09:00 - 16:00
Pris: arrangementet er gratis
Hvor: Temadagen afholdes som et hybridarrangement, hvilket betyder at det er muligt at deltage enten fysisk eller online. 

  • Fysisk: FORCE Technology Vejen, Navervej 1, 6600 Vejen
    •  Tilmeldingsfrist: d. 1. november 2021
  • Online: Via Microsoft Teams - link fremsendes ved tilmelding
    • Tilmeldingsfrist: d. 8. november 2021

Arrangementet er i regi af ”Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed”.

Temadagen afholdes i samarbejde med FBCD og IDA.

food og bio cluster logo
IDA LifeScience logo

Program

 09.00 – 09.30

 Mødet er åbent for online - morgenkaffe og rundstykke til fysiske fremmødte
 09.30 - 09.45
 Velkomst
 v/ Annette Baltzer, FORCE Technology
 09.45 – 10.30

 Hvilke muligheder giver anvendelsen af CFD?
 v/ FORCE Technology
 10.30 – 10.35  Pause
 10.35 – 11.20  Biofilm - hygiejne - rengøring og verificering af effektiviteten i rengøring
 v/Lisbeth Truelstrup, DTU
 11.20 – 11.25  Pause 
 11.25 – 12.00  Monitorering af Corona-virus gennem udåndingsluften
 v/Julia Skov, AeroCollect A/S
 12:00 - 13:00  Frokost
 13.00 – 13.15  Kort om: ”Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed”. 
 Mentimeter - hvad er vigtigt for dig?
 v/ Annette Baltzer, FORCE Technology
 13.15 - 13.20  Pause
 13.20 - 13:40  IoT og AI - Intelligent overvågning – Aerocollect, Veterinær diagnostik, og kort om nye tiltag i 2022
 v/ Julia Skov, AeroCollect A/S og Trine Erdal, FORCE Technology
 13.40 - 13.55  AR (augumented reality) - case: Pasteur og biofilmdannelse i regenerativ - tanker for 2020
 v/ FORCE Technology
 13.55 - 14.10  Kaffepause
 14.10 – 14.55  Nye materialer – faglige fremgang og kort om nye aktiviteter i 2022.
 v/ Alan Friis, FORCE Technology
 14:55 - 15:00  Pause
 15.00 – 15.05  Bæredygtig produktion – introduktion til delaktivitet
 v/ Annette Baltzer, FORCE Technology
 15.05 – 15.25  Fugt i produktionsudstyr – muligheder for måling
 v/ Kim Albert Schmidt, FORCE Technology
 15.25 – 15.50  Fremgang i øvrige delaktiviteter under ”Bæredygtig produktion” og kort om nye aktiviteter i 2022
 v/ Annette Baltzer, FORCE Technology
 15.50 – 16.00  Opsamling og afslutning
 v/ Annette Baltzer, FORCE Technology