Deltag i dette webinar, og få et kort overblik over producentansvaret for emballage og mulighed for at stille spørgsmål.

VANA – Dansk emballageansvar og FORCE Technology er gået sammen om en webinarrække, der sætter fokus på producentansvaret for emballage og dine muligheder for at træffe mere miljøvenlige designvalg, uden at du skal gå på kompromis med produktet eller forbrugerens sikkerhed.

Webinarerne giver dig mere viden om rammerne generelt, ansvaret, materiale- og emballagemuligheder, miljøgraduering, den økonomiske sammenhæng mellem design- og materialevalg samt udvikling og test af emballagen.

Producentansvar for emballage

Fra 1. juli 2025 indføres det udvidede producentansvar på alt emballage i Danmark. Lovgivningen er ikke endeligt udformet, men det overordnede formål er først og fremmest at begrænse affaldsmængderne fra emballagerne, samt at give de omfattede producenter et økonomisk incitament til at designe emballage, der kan indgå i en cirkulær økonomi. Løsningerne kan bestå i at reducere materialeforbrug, gentænkte materialevalg, benytte genbrugsmaterialer og/eller at designe emballager, der nemmere kan sorteres og enten genbruges eller genanvendes.

Opsamling: Status på producentansvar, arbejdet med emballage og spørgsmål

Registrering af forventede emballagemængder åbner d. 1. april 2024 og inden d. 31. august 2024, skal virksomheder, der tilgængeliggør emballage på det danske marked, have registreret deres forventede emballagemængder for 2024.

Som sidste webinar inden sommerferien, vil vi give en kort status på lovgivningen, re-gistrering og indberetning af emballagemængder, dele et par ideer til at komme i gang med optimering af emballage og vil derefter åbne op for spørgsmål fra deltagende virksomheder. Der er desuden mulighed for at stille spørgsmål om et medlemskab I VANA eller konkrete testmuligheder.

Webinaret fokuserer på:

  • Status på lovgivningen for producentansvar for emballage
  • Registrering og indberetning af emballagemængder 2024
  • Ideer til at komme i gang med optimering af emballage
  • Spørgetime fra deltagende virksomheder.

Målgruppe

Webinaret henvender sig primært til dig, der gerne vil have en opsamling og status på producentansvaret inden sommerferien er over os alle, og som ønsker at være helt sikker på at få svar på afklarende spørgsmål inden registreringsfristen udløber d. 31. august 2024. 

Praktisk information om dagen

Dato: Onsdag d. 19. juni 2024 
Tidspunkt: Kl. 10.00-11.00 
Sted: Online via Microsoft Teams 
Deadline for tilmelding: Tirsdag d. 18. juni 2024

Du modtager et deltagerlink efter din tilmelding.  

Vi afholder webinaret på dansk, men hvis du er interesseret i et lignende webinar på engelsk, så send en mail til cbkr@forcetechnology.com

Bliv klar til producentansvar for emballage

I 2025 får tusindvis af danske virksomheder producentansvar for den emballage, de sender på markedet. Men heldigvis er din virksomhed ikke alene. Som medlem hos VANA bliver I en del af et stærkt fællesskab af virksomheder, som tager ansvar for at nedbringe deres emballageaffald og skabe positiv forandring for vores verden.

VANA er stiftet af Danmarks største erhvervsorganisationer, og vi repræsenterer dermed 80% af de danske virksomheder og dækker alle brancher. VANA er sat i verden for at hjælpe dansk erhvervsliv med at håndtere det økonomiske, praktiske og juridiske ansvar. Vi skaber forandring i fællesskab. Se mere på VANA's hjemmeside