Vi sætter fokus på, hvordan fødevareproducenter, storkøkkener og farmavirksomheder bør gebærde sig, når talen falder på bæredygtig produktion.

Det er nok kendt for de fleste, at industri og virksomheder skal forholde sig til bæredygtighed, men det er stadig en udfordring at tale ind i den på en udbytterig og konstruktiv måde. Det kræver en balancegang og skarp prioritering, så man ikke drukner i rapportering og dokumentation, som ikke skaber værdi.

Derfor sætter vi fokus på, hvordan fødevareproducenter, storkøkkener og farmavirksomheder bør gebærde sig, når talen falder på bæredygtig produktion. Hvad er bæredygtighed egentlig – hvilke parametre inden for bæredygtighed er vigtige, og hvor er det muligt at justere og måle?

Hvad skal gøres – hvad kan gøres – og hvordan hjælper vi hinanden bedst?

Det stiller vi skarpt på under vores workshop den 26. september 2024. Her vil vi definere bæredygtighed med fokus på produktioner med udgangspunkt i resultater fra en forudgående spørgeundersøgelse om bæredygtig produktion.

Vi ser også på, hvad CSRD betyder, og hvilken betydning CSRD har for din virksomhed. Der vil desuden være mulighed for at høre cases fra virksomheder fra fødevareindustrien, som allerede er i gang med CSRD. Hvad har de gjort, hvilke knapper har de skruet på, og hvad kan vi tage med derfra til bæredygtighedsagendaen?

Outputtet fra workshoppen forventes at være en bruttoliste som bl.a. kan indeholde:

  • Hvilke knapper er det muligt at skrue på?
  • Hvad giver størst gevinst?

Herfra kan din virksomhed bruge bruttolisten til at blive skarpere på de parametre, I kan komme til at arbejde med.

Sidste tilmelding: 20. september 2024

Pris: Workshoppen er gratis. Der er en no-show fee på 500 kr.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Food & BioCluster Denmark (FBCD), og er støttet af Uddannelses – og Forskningsstyrelsen gennem projektet Innovationskraft. Når du deltager i dette event, vil din tid blive anvendt som medfinansiering på projektet Innovationskraft.

Programmet for dagen følger.

Tilmeld dig her