Hvordan kan en fokuseret indsats på hygiejnen forbedre holdbarheden af dine produkter? Og hvilke mikroorganismer giver udfordringer med holdbarheden? Få svar på dette og meget mere på denne workshop.

Hygiejne ved håndtering af frugt og grønt

Ligesom for den øvrige fødevareindustri hænger produktets holdbarhed ofte sammen med den generelle hygiejne på produktionslinjen. I et nystartet GUDP-projekt: ”OptiClean - Optimised cleaning and utilisation of root vegetables for fresh consumption” sættes fokus på hygiejnen ved vask af rodfrugter.  

For at komme 360 grader rundt omkring hygiejnen i produktionen af vasket frugt og grønt, stilles der derfor på denne workshop skarpt på, hvordan hygiejnen på produktionslinjen hænger sammen med den efterfølgende holdbarhed. Hvad bør man være opmærksom på og hvor bør fokus være, hvis hygiejnen på det eksisterende produktionsudstyr skal forbedres? Hvordan er tilvæksten af mikroorganismer i produktionen? Hvor kommer de fra, hvordan spredes de, og hvordan kan de måles?

For at kunne svare på alle disse spørgsmål vil der i workshoppen være fokus på:

  • De generelle mikroorganismer, men også de mere specifikke mikroorganismer, der giver holdbarhedsmæssige udfordringer i håndteringen. 
  • Forskellige områder i vaskeprocessen og hvorfor hygiejnen kan blive udfordret. 
  • Hygiejnisk design af procesudstyr.
  • Optimeret rengøring, også på de hygiejnisk kritiske steder.   

Workshoppens indhold vil give en bedre forståelse for, hvorfor vasket frugt og grønt ofte har en kortere holdbarhed end produkter, der ikke er vasket. 

Læs mere om OptiClean her.

Detaljer om workshoppen

Tidspunkt: 09:00 - 16:00 
Dato: D. 23. maj 2024
Sted: FORCE Technology Vejen
Adresse: Navervej 1, 6600 Vejen
Tilmeldingsfrist: 13. maj 2024
Pris: Det er gratis at deltage i arrangementet, men for at undgå madspil er der et no-show fee på 500 kr. på dette arrangement. Gebyret vil blive opkrævet, hvis du ikke har informeret os om, at du ikke kan deltage. Afmelding skal ske pr. mail til Annette Baltzer Larsen.

Program

09:00 – 09:15

Indskrivning – Kaffe og rundstykke

09:15 – 09:30

Velkomst og introduktion til dagen herunder kort om OptiClean-projektet v/ Annette Baltzer, FORCE Technology & Merete Edelenbos, Aarhus Universitet

09:30 – 10:00

Mikroorganismer og biofilm i produktionsanlæg v/ Annette Baltzer, FORCE Technology

10:00 – 10:45

Rådfremkaldende mikroorganismer ved vask af frugt- og grønt v/ Merete Edelenbos, Aarhus Universitet

10:45 – 11:00

Netværkskaffe

11:00 – 12:00

Prøveudtagning og dyrkning af mikroorganismer v/ Lasse Wiis Ravn, Aarhus Universitet & Annette Baltzer, FORCE Technology

12:00 – 13:00

Netværksfrokost

13:00 – 13:45

Hygiejnisk design af produktionsudstyr v/ Annette Baltzer, FORCE Technology

13:45 – 14:15

Rengøring – hvad er vigtigt? v/ Annette Baltzer, FORCE Technology

14:15 – 14:45

Netværkskaffe

14:45 – 15:20

Rengøringsvalidering og -verificering v/ Annette Baltzer, FORCE Technology

15:20 – 15:40

Kravspecifikationer til udstyr v/ Annette Baltzer, FORCE Technology

15:40 – 16:00

Afrunding

Tilmeld dig workshoppen her

Udfyld formularen nedenfor, for at tilmelde dig workshoppen.

Workshoppen afholdes i samarbejde med Wyma Solutions, Arrow Lake, GASA Odense, Gl. Estrup Gartneri, Limfjords Danske Rodfrugter og Aarhus Universitet.
Logoer samlet