3D-print/AM har stort potentiale for at blive en driver i den grønne omstilling. Skal de nye bæredygtige løsninger og modeller for alvor bruges og skaleres, må der være fælles standarder på området.

Bæredygtighed og mindre spild med 3D-print/AM

Reduceret brug og spild af materialer, lokal produktion og mindre varelagre. Det er blot nogle af fordelene ved 3D-print – også kaldet additive manufacturing (AM) – som kan sikre reduceret CO2-udledning både ved produktion, transport og lagerbeholdning.

Læg dertil fordelen ved færdige produkter, der består af færre komponenter og er mere energieffektive, samt ikke mindst muligheden for at anvende både genbrugte og langt mere bæredygtige materialer i produktionen.

Det bæredygtige potentiale bliver kun styrket yderligere i takt med, at flere og flere bæredygtige materialer vinder indpas og gør det muligt at printe i fx genanvendeligt plast og 100 procent biobaseret materiale.

Fra brug-og-smid-væk til levetidsforlængelse

Vi ser et stort potentiale for 3D-print/AM i forhold til den grønne omstilling – bl.a. som et redskab til at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen:

”Vi har igennem mange år vænnet os til, at defekte produkter ikke længere repareres, men udskiftes med nye. Det har simpelthen været billigere at smide det defekte ud, end at reparere på det. AM er en af de teknologier, som er i stand til at reparere og levetidsforlænge defekte emner, og samtidigt opnå både en pris og en kvalitet, som er attraktiv. Levetidsforlængelse fremfor nyfremstilling er helt åbenlyst grønt”, siger Michel Honoré, specialist hos FORCE Technology.

Standarder et nødvendigt værktøj ved 3D-print/AM

Standarder er et vigtigt værktøj, når det kommer til additive manufacturing:

”AM er, trods mange ord, stadig nyt. Det indgår ikke nødvendigvis i den mentale værktøjskasse hos de relevante beslutningstagere. Dels er mulighederne med AM ikke alment kendte, dels er den opnåelige kvalitet heller ikke alment kendt: Bliver AM-komponenter lige så gode som traditionelt fremstillede komponenter? Hvordan tester man? Hvad er opnåeligt? Her er standarder et fremragende værktøj til at sikre et fælles sprog og en fælles platform for bedømmelse af egenskaber og kvalitet,” siger Michel Honoré.

Der findes således allerede i dag en række standarder indenfor 3D-print og additive manufacturing, som kan være med til at sikre, at teknologien trygt kan anvendes og dermed udbrede brugen af den.

Specifikke standarder for bæredygtigheden

 Hvis endnu flere virksomheder end i dag skal blive bedre til at udnytte fordelene ved teknologien optimalt i deres produktion - særligt i forhold til bæredygtighed, er der brug for standarder, der specifikt adresserer det aspekt.

Behovet for standarder i forhold til 3D-print og bæredygtighed er også noget, man er opmærksom på i standardiseringsverdenen. Bl.a. har man i den internationale standardiseringsorganisation ISO nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at adressere dette:

”ISO har oprettet en arbejdsgruppe, der på sigt skal kigge på behovet for standarder i forhold til bæredygtighed og AM. Det kunne fx være standarder for målemetoder, så man kan dokumentere, at der reelt er tale om en grøn effekt og eksempelvis måle CO2-aftrykket i hele værdikæden, så det kan bruges som sammenligningsgrundlag, siger Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Storskala 3D-print facilitet til print af industrielle komponenter, emner og strukturer i metal

Facilitet

Storskala 3D-print facilitet

Skandinaviens største metal 3D-print facilitet til print af komponenter, emner og strukturer.