Siden 2020 har 5G-mobilteknologi være tilgængelig i hele Danmark. Nu tilbyder 277 mobiloperatører verden over også 5G. Det baner vejen for store eksportmuligheder for mange danske virksomheder.

5G får robotterne til at tage skraldet

En skodrobot der samler cigaretskod op fra gader og stræder i Aarhus, en selvkørende robotbil der inspicerer hegnet rundt om et stort område med kritisk infrastruktur som en lufthavn eller et havneområde. Droner der flyver uden for menneskelig synsvidde (BVLOS) og foretager inspektion af høje bygninger fra luften eller flytter pakker på en godscentral eller i en stor lagerhal. Det er alt sammen eksempler på user-cases, og nu bliver flere af den slags cases en realitet. Det sker med den nyeste generation af mobilteknologi som 5G-mobilteknologi er. 

5G-sammenslutning skal udbrede brugen af 5G-robotter i Danmark

På baggrund af den type mobilteknologi har FORCE Technology etableret Dansk 5G Innovation Hub & Testbed. Hubben er blevet til som et samarbejde med og støtte fra en række store organisationer og virksomheder i Danmark, og målet er at hjælpe med at modne projekter, som de nævnte, til kommerciel anvendelse og dermed gøre det muligt for danske virksomheder at sælge deres produkter og ydelser til udlandet. Dansk 5G Innovation Hub & Testbed opsamler bl.a. erfaringerne fra ind- og udland, og inkluderer samtidig andre relevante teknologier som f.eks. Wi-Fi6, der tilbyder en pålidelig trådløs forbindelse til et begrænset geografisk område.

"I sidste ende er der vel egentlig tale om at være en slags fødselshjælper for en teknologi, der har så stort potentiale, og i særdeleshed, fordi vi er så langt fremme herhjemme allerede. I FORCE Technology er vi blevet en del af Dansk 5G Innovation Hub & Testbed, fordi vi som teknologisk virksomhed har en masse at byde ind med," forklarer Christian Kloch, IoT Technology Lead i FORCE Technology og som tidligere har været med til at udvikle og udbrede brugen af 5G i Danmark.

Hvad kan FORCE Technology hjælpe med i forhold til 5G-mobilteknologI?

 • Klæde virksomheder på med viden og tilbyde testmuligheder
 • Indsamle og evaluere relevant information om use-cases baseret på 5G og gøre dem bredt tilgængelige
 • Hjælpe med at give adgang til mobiloperatørernes 5G-netværk, for at man kan teste sin løsning i offentlige og private mobilnetværk
 • Skabe opmærksomhed om aktiviteter i Danish 5G Innovation Hub & Testbed om opnåede løsninger og resultater
 • Levere træning/vidensformidling om 5G-mobilteknologi
 • Facilitere nye projektsamarbejder og hjælp med at ansøge om nye projekter
 • Etablere samarbejde mellem studerende og virksomheder i forhold til 5G-mobilteknologi
 • Hjælpe med at etablere demonstrationscentre og løsninger baseret på 5G-mobilteknologi

Med 5G Stand Alone kan maskinerne kommunikere med hinanden

Med 5G Stand Alone, sikrer 5G en endnu bedre og langt mere pålidelig trådløs forbindelse end tidligere generationer af mobilkommunikation. Udrulningen af 5G 3GPP Release 16, som er den tekniske betegnelse af 5G Stand Alone, garanterer både båndbredde og svartid med stor præcision og høj sikkerhed. Det betyder helt konkret, at 5G nu kan bruges til Industry 4.0 services, hvor det er maskiner, der kommunikerer med hinanden. Det betyder desuden, at mobilnettet ikke blot understøtter mobilt bredbånd, tale og M2M, men nu giver en reel mulighed for, at maskinerne kan kommunikere med hinanden og derfor løse opgaver mere selvstændigt.

5G Stand Alone frigiver medarbejdere til andre opgaver

Det giver mulighed for at anvende kamerarobotter i Tv-studier, droner der optæller produkter på et lager, eller droner/robotter der udfører ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Der kan også være tale om at benytte robotter til at flytte ting eller overvåge større arealer. Flere af opgaverne kræver centimeternøjagtighed, hvilket 5G Stand Alone kan levere. Foruden en mere smidig, effektiv og hurtig udførelse af forskellige typer af opgaver, kan 5G Stand Alone også frigøre brug af menneskelige ressourcer til de opgaver, hvor mennesker ikke kan undværes.

Forskellige typer af trafik med 5G

Med 5G Stand Alone eller 5G 3GPP Release 16, bliver network slicing også introduceret. Network Slicing sikrer, at mobilnetværket kan håndtere de forskellige typer af trafik som f.eks. streamingservices og styring af robotter, mere effektivt, fordi de får hver deres ”kanal”. På den måde bliver der skabt mulighed for ultra Reliable Low Latency Communication Services (uRLLC). uRLLC garanterer en kort svartid – altså tiden der går fra en datapakke sendes til den bliver modtaget, hvilket også bliver kaldt latency.

Teknikken skal være på plads for at 5G kan fungere

Alt imens 5G-teknologien udvikler sig og nye features kommer til, så er det vigtigt, at danske virksomheder forholder sig til, hvilke tekniske krav deres projektcases reelt stiller til den trådløse forbindelse. Mange projektcases kan afprøves med de nuværende egenskaber der er i mobilnettene, og derfor er der et stort potentiale i komme i gang med at bruge muligheden for at få trådløs forbindelse alle steder uden først at skulle opbygge sit eget trådløse netværk. I stedet kan man benytte af de danske udbydere af offentlige- og private mobilnetværk, som alle er med i Dansk 5G Innovation Hub & Testbed.

Samarbejde er alfa og omega for at opnå dansk 5G-succes

Samarbejde er helt afgørende, for at komme i mål. For som Christian Kloch siger: "Vi tror på, at vi i fællesskab kan finde de rigtige løsninger, der skal til for at løse de udfordringer, der uden tvivl opstår hen ad vejen." Han slår fast, at det er afgørende at drage nytte af de massive investeringer, der allerede er foretaget i udrulning af 5G, og brugt på forskning og udvikling. Danmark har potentialet til at blive et foregangsland på området, og dermed give danske virksomheder en konkurrencefordel, når det kommer til eksport.

5G Stand Alone bliver stadig mere udbredt blandt operatører der tilbyder 5G

Ifølge de seneste tal fra Groupe Special Mobile Association (GSMA), som er en interesseorganisation for mobiloperatører og den bredere mobil industri, har ca. 20 % af de mobiloperatører, der har lanceret 5G, allerede lanceret 5G Stand Alone, og flere kommer hele tiden til efterhånden som der kommer styr på hvilke use-cases der får gavn af 5G, hvordan de skal afregnes, og om der er nogle regulatoriske udfordringer, der skal løses.

Hvordan virker 5G-teknologi, og hvad kan 5G-teknologi bruges til?

 • 5G er en global mobilkommunikationsteknologi, der er standardiseret under 3GPP, og som blev introduceret med 3GPP Release 15. 3GPP Release 15 er nu generelt tilgængelig og tilbydes af 277 operatører over hele verden
 • 5G Stand Alone (3GPP Rel 16) er udrullet hos 20 % verdens mobiloperatører med offentlige netværk, og tilbydes også som private netværk
 • 5G er en standard, der bliver udviklet løbende frem mod 2030
 • Med introduktion af 3GPP Release 17 bliver den garanterede svartid mindre end 10 ms med 99.999 %
 • 5G-teknologien er hele tiden under udvikling, og 3GPP Release 18-standarden forventes at blive tilgængelig i midten af 2024 iflg. 3GPP, men først udrullet i 2026, 2027 eller senere
 • 5G tilbydes i dag på frekvenser fra 700 MHz til 26 GHz
 • 5G kan bruges i mange sektorer, herunder produktion, lagerstyring, medieproduktion, landbrug, logistik og sundhedssektoren
5G-applikationer
Med 3GPP Release 16 og 3GPP Release 17 understøtter 5G mobilteknologien Industri 4.0 og autonome enheder. (Illustration: European Telecommunications Standards Institute (ETSI)