Energioptimering af bygninger behøver ikke altid betyde større og dyre renoveringsprojekter. Ofte kan man ved hjælp af små tiltag sikre både billigere og grønnere energiløsninger.

Få her 7 gode råd til, hvordan du som f.eks. varmemester kan sikre de meste energioptimale løsninger i boligbyggeri.

1. Afkølingstariffer og afkølingbod

De fleste fjernvarmeleverandører stiller krav til forbrugere om afkøling af fjernvarmevand. De generelle krav til fjernvarmeafkølingen ligger oftest i et temperaturleje på 31°C +/- 1°C. Dvs., at hvis man i f.eks. sommerperioden modtager fjernvarme ved 80°C, må temperaturen på tilbageløbet ikke overstige 49°C.

Det kan godt være lettere sagt end gjort på ældre fjernvarmeanlæg, fordi afkølingskravene førhen, da disse blev opført, ikke var lige så strikse, som de er i dag. Manglende afkøling kan derfor ved nogle fjernvarmeanlæg være en dyr post at håndtere. Derfor er en korrekt indregulering og anvendelse af f.eks. sommerlukning et must.

Et hurtigt tip og en let indikator på, om varmtvandsbeholderen stadig kan leve op til nutidens krav, er at mærke på bunden af beholderen. Den skal nemlig være kold, og modsat skal beholderen være varm i toppen.

2. Sommerluk, relativt simpelt, men oftest overset

Sommerlukket går basalt set ud på at få lukket for forsyningen til radiatorer i bebyggelsen i sommerperioden. Dette gøres oftest ved at identificere og lukke for aflukningshanen til centralvarmen og samtidig slukke for centralvarmens cirkulationspumpe.

Ved sluk for cirkulationspumpen anbefaler vi, at du aktiverer den mindst en gang om måneden og lade vandet løbe i 15 til 20 sekunder for derefter at slukke igen. Således sikrer du dig, at pumpen ikke sætter sig.

De fleste automatikpaneler i varmecentralen er udstyret med ’sommerudkobling’. En sommerudkobling hjælper ligeledes en stor del ad vejen, men gør ikke hele arbejdet for dig, medmindre den har direkte styring over varmepumpen.

3. Manglende varme i lejligheder – men pas på overforbrug af varmen

Mange beboere døjer med mangel på varme i deres lejligheder. Men en ’dejlig varm’ lejlighed er en subjektiv vurdering. Nogle mennesker trives fint ved 19°C, hvor andre foretrækker helt op mod 25°C i deres lejligheder. Vi anbefaler derfor ved en generalforsamling at lave en forventningsafstemning for, hvad en lejlighed bør kunne opnå af temperaturer.

Hertil kan vi fra FORCE Technologys side foreslå 21°C. Det gængse anslåede ekstra forbrug pr. °C over 21 medfører typisk en stigning på 5% til 8% i energiforbrug. 

Manglende varme kan skyldes mange ting, herunder manglende indregulering, manglende tryk på anlægget, forkert ventilindstilling eller noget så simpelt som luft i radiatorerne. Derfor bør der som hovedregel altid ses efter, om den enkelte beboers radiator er delvist fuld af luft, som vil skabe problemer.

Der findes mange videoer af håndværkere og gør-det-selv-mænd på nettet, som viser hvordan man lufter en radiator, som du med fordel kan lade dig inspirere af. Dog vil vi på kraftigste anbefale at have en lille spand og en klud klar ved hånden. Er dette ikke nok, bør du kontakte en rådgiver.

4. For lave temperaturer og dårligt gennemløb i rør øger risiko for bakteriel vækst

Mange automatikpaneler til centralvarmen styrer også varmtvandsbeholderens temperatur. Mange af disse automatikpaneler tilbyder natsænkning på temperaturen af varmtvandsbeholderen. Vi i FORCE Technology vil fraråde jer at anvende denne funktion, da en lav temperatur i en varmtvandsbeholder kan og vil medføre øget bakterievækst, herunder Legionella bakterien.

En varmtvandsbeholder bør ligge i temperaturintervallet fra 53°C til max. 60°C alt efter bebyggelsens størrelse, højde og længde. Ved større etageejendomme bør der ligeledes være cirkulationsventiler. Disse ventiler bør også efterses et par gange om året. Selv enkelte fejlende cirkulationsventiler kan udgøre sundhedsmæssige konsekvenser for ejendommens beboere.

Til dette findes der mange kemiske og semi-kemiske anlæg, som kan fjerne og kontinuerligt rense brugsvandet for bakterier, og som oftest ligger i en attraktiv prisklasse. Vi vil dog gerne gøre jer opmærksomme på, at disse anlæg kan medføre skade på ejendommens rørinstallationer, hvorfor vi altid anbefaler en korrekt indregulering og dimensionering af anlægget.

Er der mistanke om bakteriel dannelse i et brugsvandsanlæg, bør der handles prompte.

5. Korrekt indregulering af fjernvarmeanlæggets automatik

En korrekt indregulering af ejendommens fjernvarmeanlæg kan medføre både øget komfort og større besparelser. Det kan derfor oftest godt betale sig at bruge tid på automatikkens brugsvejledning for at finde ud af, hvordan man får indstillet sit anlæg korrekt. Måske indstillingerne på automatikken har sneget sig op på et alt for højt leje over årene?

6. Udslamning og udrensning - bliver det gjort ofte nok?

Udslamning går i alt sin simpelhed ud på at åbne for bundventilen på sin varmtvandsbeholder i et par sekunder og derefter lukke ventilen igen. Du bør gentage, indtil der kun løber klart vand ud igennem afløbsrøret.

I de fleste varmtvandsbeholdere er der sat et elektrolyseanlæg i, som har til opgave at beskytte beholder og rør. Et sådant elektrolyseanlæg ’fælder’ dog en smule ufarligt aluminium. Derudover samles kalkaflejringer og andet skidt sig i bunden af en varmtvandsbeholder. Derfor mener vi, at en udslamning af en varmtvandsbeholder bør foretages ugentligt eller månedligt, alt efter størrelse og type. Se evt. i anlæggets dokumentation, eller kontakt os for råd og vejledning.

Ved større beholdere opfordrer vi ligeledes at kontakte firmaer, der tilbyder en dybdegående udrensning af varmtvandsbeholdere. Samtidig kan de også afsyre beholderens fjernvarmespiral for kalk, hvilket skaber bedre afkøling.

7. Anlægsdimensionering, temperatursæt og optimering - få en vurdering udefra

Nogle gange kan et ældre anlæg ikke leve op til tidens krav. Derfor bør anlægget efterses for optimeringsmuligheder af en rådgiver fra f.eks. FORCE Technology. Vi kan hjælpe med at finde de rette løsninger på problematikken for jer og identificere, hvordan vi på bedste måde opnår både øget komfort og sikkerhed, samt lavest mulige driftsomkostninger.

Oftest kan der ved retrofit-løsninger opnås fine besparelser med en acceptabel tilbagebetalingstid, som medfører øget komfort ved udskiftning af enkelte komponenter.

Ønsker du at få mere at vide om løsninger inden for energioptimering af bygninger, er du velkommen til at kontakte os eller skrive dig op til vores inspirationsmails om offentligt byggeri og renovering.