Hvor stor betydning har afstand og terræn for vejstøj?

Jo længere væk man er fra vejen, desto mere dæmpes støjen. Hvor meget, støjen reduceres med afstanden, afhænger blandt andet af terrænoverfladens akustiske egenskaber. Akustisk ”blødt” terræn som fx løs markjord vil dæmpe støjen mere end en akustisk ”hård” overflade.

Her kan du høre virkningen af akustisk hård og blød overflade i forskellig afstand fra motorvejen. Trafiksituationen svarer til aftenperioden.

Før du starter, skal du tage hovedtelefoner på, som er forbundet til computeren. Husk at vælge rigtig kanal til henholdsvis venstre og højre øre.

Du starter ved at trykke på knapperne for at vælge mellem de forskellige muligheder.

Under afspilning kan du skifte frit mellem de forskellige lydfiler. Lydstyrken bør ikke justeres, hvis du i forvejen har indstillet lydstyrkeniveauet.

Vejdirektoratet logo
Auraliseringerne er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet.