Hvordan lyder det, når støjen dæmpes?

Vejstøj opgøres i decibel (dB) som et støjgennemsnit over året. Hvad betyder det, at støjen dæmpes 3, 6 eller måske 10 dB. Her kan du høre, hvordan støjen fra en motorvej lyder, når den dæmpes.

0 dB betyder, at støjen ikke er dæmpet.

Før du starter, skal du tage hovedtelefoner på, som er forbundet til computeren. Husk at vælge rigtig kanal til henholdsvis venstre og højre øre.

Du starter ved blot at trykke på knapperne for at vælge mellem de forskellige muligheder.

Under afspilning kan du skifte frit mellem de forskellige lydfiler. Lydstyrken bør ikke justeres, hvis du i forvejen har indstillet lydstyrkeniveauet.

Vejdirektoratet logo
Auraliseringerne er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet.