Det er virksomhedernes eget ansvar at sikre, at fremmedlegemer ikke kommer i fødevarerne og efterfølgende sælges til forbrugerne.

Fødevarer indeholdende fremmedlegemer er en dårlig cocktail. Senest har fund af metal- og glasstykker i fødevarer resulteret i tilbagetrækning af flere fødevareprodukter fra det danske marked. I juni 2016 oplyste Fødevarestyrelsen, at ikke mindre end fire forskellige kødprodukter fra forskellige fabrikanter var trukket tilbage fra markedet.

En af disse tilbagetrækninger skyldtes fund af en metalsplint i et pølseprodukt. Da det ikke kunne udelukkes, at der var metalsplinter til stede i flere pakninger og andre produkttyper, valgte producenten i sidste ende at trække 18 forskellige produkter tilbage fra markedet.

Denne type sager kan have store konsekvenser for en producent, både på indtjeningssiden og ikke mindst for omdømmet. I dag eksisterer der online systemer baseret på røntgenteknologi, der kan monitere for fremmedlegemer i fødevarer. 

Den røntgenbaserede teknologi, kaldet digital radiografi, er en velkendt metode, der kan visualisere det, man ikke kan se med det blotte øje. Teknologien benyttes i stor stil i fremstillingsindustrien til at se skjulte detaljer og fejl i emner inden for f.eks. stål, træ og plastkonstruktioner. Herudover bruges teknologien også til måling af dimensioner. Inden for fødevarebranchen kan teknologien bl.a. bruges til detektering af såvel metalliske som ikke-metalliske fremmedlegemer og til sikring af korrekt form og dimension af et givent produkt.

Et fastmonteret røntgenbaseret system til overvågning af en fødevareproduktion kræver en større investering og plads på produktionslinjen. Hvis man kun lejlighedsvis eller akut har behov for detektion af fremmedlegemer, der ved en fejl eller ved mistanke er kommet i produktionen, findes der velegnede alternativer. 

FORCE Technology kan her rykke ud med et mobilt røntgenanlæg, som nemt og hurtigt kan spore og dokumentere, om der er uønskede fremmedlegemer i en produktserie. Det mobile røntgenudstyr har været anvendt til sådanne formål flere gange inden for fødevarebranchen.

Metalsplinter i oste

Tilbage i 2012 opdagede et dansk mejeri metalsplinter i skorpen af nogle oste fra et osteparti på 80 ton. Partiet udgjorde en væsentlig indtjening, og mejeriet var bekymret for, om spånerne forekom i hele ostepartiet, som i så fald måtte kasseres.

Til gennemsyn af ostepartiet installerede FORCE Technology et mobilt røntgenbaseret udstyr uafhængigt af produktionslinjen. Det tog tre arbejdsdage at gennemlyse samtlige 8.000 oste og frikende dem for metalindhold. Herefter kunne hele ostepartiet uden problemer sendes på markedet.

En hurtig indsats til omkring 200.000 kr. sikrede mejeriet en tocifret millionindtjening, og at deres omdømme ikke blev sat over styr.

Kontrol af oste for fremmedlegemer
Udsnit af gennemlyst ost med metalsplinter fra en flosset stålwire. Metalsplinterne er markeret med røde cirkler. Stykkerne er fra 1 til et par tiendedele mm i diameter. De mørke pletter er naturlige huller i osten.
Kontrol af dimensioner og for fremmedlegemer i tyggegummi
Til venstre ses et stykke tyggegummi med en aluminiumssplint på 1x1x4 mm.
Til højre ses et deformt stykke.

Tyggegummistykker i ukurante størrelser

For en tyggegummiproducent var dimensionerne og formen på hvert stykke tyggegummi af afgørende betydning for, at 10 tyggegummistykker passede ned i een pakning. For at sikre at produktionen hele tiden opfyldte dimensionerne, blev et røntgenbaseret udstyr installeret på produktionslinjen som en integreret del af proceskontrollen.

Hvert af de 874 stykker tyggegummi, som et ark består af, blev gennemlyst og analyseret for længde, bredde og tykkelse. Samtidig blev hvert enkelt stykke tyggegummi også automatisk inspiceret for eventuelle fremmedlegemer - 1.748 stykker tyggegummi gennemgik i sekundet denne proces. 

Ved at gøre det røntgenbaserede udstyr til en integreret del af produktionen var tyggegummiproducenten løbende sikret dels en fejlfri pakkeproces, da tyggegummistykker i ukurante størrelser var frasorteret, før de nåede pakkelinjen, og dels at eventuelle fremmedlegemer ikke havde forurenet produktionen.

Der er altså hjælp at hente, hvis metalsplinter eller andre fremmedlegemer pludselig forekommer i enkelte pakninger ud af en større produktserie. Måske en hurtig indsats med et røntgenudstyr kunne have forhindret tilbagetrækningen af kødprodukterne tilbage i juni måned?

Artiklen er også bragt i PlusProces Nr. 10, oktober 2016.