Faglige netværk og klubber indenfor EMC, IoT, trådløse systemer, lydopfattelse og produktpålidelighed giver en stor og sikker fagbase. Her kan du møde fagkolleger og styrke din efteruddannelse - og endda mange gange om året. Sådan fungerer det i praksis.

På tværs af firmagrænser, ikke over stregen!

Fagspecialister elsker at snakke om deres fagdisciplin, følge med i hvad der rører sig, og drøfte det med kolleger i branchen. I Danmark kender mange specialister hinanden, men måske er det ikke muligt at drøfte direkte med ”kon-kollegaen” i det konkurrerende firma. Møder i et fagnetværk kan være en mulighed til at få luftet en faglig udfordring, og få inspiration fra branchen om, hvor mulige løsninger vil kunne findes.

Det typiske indhold af møderne

I netværk og klubber mødes fagspecialister indenfor elektronikområdet og deler viden og erfaringer. Du finder en liste over netværkene i faktaboksen her i artiklen. Møderne finder sted flere gange om året, og deres forløb er udformet individuelt, alt efter behov. De fleste har en fast struktur på dagsordenen, men emnerne skifter henover året. Tit er de lagt fast ½ år eller 1 år frem, og der bliver spurgt efter emneforslag til kommende sæson. Erfa-gruppemøderne har som oftest ‘bordet rundt’ som fast punkt. Her kan man fremlægge sine aktuelle udfordringer, hvis man vil. Og ellers kan man lytte eller give inputs og forslag til kollegernes problemstillinger. Tovholderen fra SPM eller FORCE Technology er altid til rådighed med at hjælpe dialogen videre.

Hvad nyt?

Nogle fagområder bugner af nyheder indenfor for eksempel nye standarder, krav eller målemetoder. Afhængig af nyhedsmængden udgør dette et indslag, der vendes tilbage til jævnligt. Arbejder du i et firma, hvor der til daglig ikke er mulighed for at følge nyhedsstrømmen, så kan en månedlig opdatering give et godt overblik over, om du er gået glip af noget. Og hvis du brænder for en bestemt målemetode eller standard, aftaler vi, at du måske selv fremlægger de vigtige aspekter af den standard.

Ny mand i firmaet – eller uformel efteruddannelse

Som nyuddannet eller ny i fagområdet er det skønt at kunne fornemme sin egen grad af indsigt i arbejdets discipliner og opleve bekræftelsen af, at man er på rette vej. Man kan gradvis finde kolleger indenfor sit fagområde, og der er god mulighed for at få tingene ind i hovedet på en måde, der giver den ekstra aha-fornemmelse af, hvordan det hænger sammen. Det kan man også kalde erfaring.

Der er kolleger at møde

Møderne indeholder altid tid til kollegasnak i pauserne eller under frokosten. Der indgår tit en aktiv dialog mellem fagkolleger som reaktion på et spændende indlæg. Nogle gange afholdes der workshops, hvor man kan byde ind og komme med sine egne forslag til, hvordan en problemstilling lettest løses. Eller vi går i laboratoriet og kikker på en konkret udfordring. Man husker den kollega, der kom med en prototype til et medico-produkt eller en højttaler, og hvor en hel kreds gav deres bedste inputs til konstruktionen.

Kom og vær med

Der er samlet knap 900 fagspecialister involveret i SPMs og FORCE Technologys erfa-grupper og fagklubber. Vi vil gerne være flere, så du er meget velkommen. I listen her til højre finder du links til de enkelte fagklubber med kontaktpersoner, information om aktiviteterne samt vilkår for medlemskab og deltagelse.

Deltagerne siger

Som udviklingsmand inden for Switch Mode Power Supplies lander problemstillingerne vedrørende EMC altid på mit bord. EMC Klubbens medlemskab giver mig direkte adgang til ligestillede fagfolk, som jeg kan vende problemstillingerne med. Desuden har medlemsmøderne et fagrelevant indhold med relation til en praktisk problemstilling. Niels Petersen / DanPower Electronics ApS
EMC Klubben – En god del af efteruddannelsen. Per Melchior Larsen / Elektronika