Droneteknologien kan fx bruges til at skabe overblik over produktionssites, lave tilstandskontrol samt lækagesporing og rengøringsvalidering af udstyr, der er svært at komme til.

Droner er in! Droner bruges flittigt til underholdning af amatør-’piloter’, men også kommercielt har de bidraget til, at overvågnings- og inspektionsopgaver i vanskeligt fremkommelige områder pludselig er blevet økonomisk rentable og tidsmæssigt overkommelige. Og hvorfor ikke bruge droneteknologien til at udføre omkostningstunge opgaver inden for levnedsmiddelbranchen til fx at skabe overblik over produktionssites, eller lave tilstandskontrol, lækagesporing og rengøringsvalidering af udstyr, der er svært at komme til?

Droner – state-of-art 

Droneteknologien er i rivende udvikling, og droners anvendelsesmuligheder er nærmest steget eksplosivt gennem de sidste 5 år. Droneaktiviteterne har flyttet sig fra primært militæranvendelse til en langt større civilanvendelse. De ubemandede luftfartøjer kan udstyres med forskellige sensorer, der muliggør inspektioner og kortlægninger, som ikke tidligere har været mulige eller har været forbundet med store omkostninger. 

De fleste civile droner anvendes udendørs til kortlægning og videofotografering, hvor man ved hjælp af 3D modelleringsværktøj kan gengive placering af installationer på fx en byggeplads med stor nøjagtighed. Droner bruges også til inspektionsopgaver af svært tilgængelige områder højt over terræn, herunder identificering af revner og defekter i høje konstruktioner som fx skorstene, elmaster, vindmøller mm. Endelig kan droner udstyret med termiske kamera anvendes til afsløring af dårligt isolerede bygninger og kuldebroer samt til lækagesporing.

Droner indendørs

Dronernes anvendelsesområder er dog ikke begrænset til udendørsbrug. De kan også anvendes til indendørsopgaver, herunder inspektion af rørsystemer, tankanlæg eller store siloer. I levnedsmiddelbranchen kan det til tider være vanskeligt at bevare overblikket over samtlige rørføringer og tanktilførsler på store produktionssites, da produktionslinjer kontinuerligt tilpasses nye produktionsforhold, som kan ændre på rørføringer. Og er overblikket først røget, er det vanskeligt at genetablere, da besværlig adgang til rør og tanke eller rørføringer placeret højt oppe under loftet komplicerer at følge rørstrenge. Ved brug af små droner ophængt i et gitterdække kan man nu komme tæt på områder, som tidligere har været uden for rækkevidde, uden risiko for at beskadige udstyr eller drone. Dette giver mulighed for at få adgang til områder, hvor det ellers ikke er muligt eller forbundet med store vanskeligheder at sende mandskab eller kørende robotter hen. Kombineres droneinspektion med 3D modelleringsværktøj kan man få tegningsmateriale om udstyrsplacering og dertilhørende rørforbindelser på sit produktionssite.

Lækagesporing og svejsekontrol

Utætte køle- eller varmekapper i høje tanke og siloer af flere meters højde er problematiske at inspicere med henblik på at finde lækagen. Med droner udstyret med termiske kameraer kan man lettere finde en lækage også i 20 meters højde. Og nu vi er i højderne. Dårlige svejsninger, revner eller defekter i toppen af tanke både indvendigt og udvendigt kan også identificeres visuelt ved hjælp af droner med almindeligt kamera. Droneteknologien er dog ikke nået så langt endnu, at udbedringen af skaden også kan ske ved hjælp af droner. Dette skal fortsat ske ved hjælp af stillads og manpower.

Rengøringsvalidering

Ved en utilstrækkelig rengøring vil biofilm eller kontaminering fra omgivelserne have mulighed for at etablere sig på, i og omkring produktionsudstyret. Den slags belægninger kan samle sig der, hvor det er svært at komme til i højder, hulrum, eller hvor rengøringen fejler pga. defekte CIP-dyser. Her kan en visuel bedømmelse af rengøringen være svær. UV-belysning er et effektivt hjælpemiddel til at danne sig et overblik over de kritiske områder, men det kræver, at man kan komme til med UV-lys og se, hvor materiale har samlet sig. Derfor vil droner udstyret med UV-lys og kamera give helt nye perspektiver på hvor og hvor ofte man kan tilse sit udstyr.

FORCE Technology har certificerede dronepiloter og råder over flere droner udstyret med sensorer, der kan inspicere både indendørs og udendørs, samt 3D modelleringsværktøj, der kan benyttes til kortlægning af produktionssites.

Artiklen er også bragt i PlusProces Nr. 10, oktober 2016.