Få en introduktion til en række praktiske overvejelser og anbefalinger om arkitekturen i- og omkring et elektronisk produkt, som skal kunne foretage Firmware-Over-The-Air opdatering (FOTA).

I takt med flere og flere produkter bliver internetforbundet giver det mulighed for løbende at opdatere deres firmware. Dette kan både gøre et produkt mere cybersikkert og holde det relevante over for kunden ved at funktionaliteten opdateres eller fornyes. Overordnet vil det kunne bidrage til en forlængelse af produktets brugs- og levetid hvilket både kan reducere elektronikindustriens ressourceforbrug og den efterfølgende mængde af elektronikskrot.

Tænker man at udvide eller ny-udvikle et produkt med funktionalitet til ”over-the-air” firmwareopdatering er der en række lavpraktiske overvejelser der med fordel kan tænkes ind så tidligt i processen som muligt. Der findes et hav af forskellige OTA-løsninger, men hvad består de af? og hvilke passer til produktet? 

Denne guide introducerer praktiske begreber og metoder til OTA-firmwareopdatering sammen med en række overvejelser, i form af tommelfingerregler, der kan anvendes til at vurdere en OTA-løsning.