At understøtte udviklingen af en sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig omstilling til grønne brændstoffer er målet, når FORCE Technology nu tilslutter sig et partnerskab, som skal udvikle rammer og faciliteter for Power-to-X i Danmark. 

Partnerskabet hører under erhvervsorganisationen Green Power Denmark, der har ca. 1.500 medlemmer og arbejder for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

Behov for koordinering og samarbejde for at indfri ambitiøse mål

EU lancerede for nylig en omfattende plan for at fremskynde den grønne omstilling. Det medførte en fordobling af målene for produktionen af europæisk Power-to-X inden 2030. Danmark og andre europæiske lande tager lignende skridt. På trods af tiltagene har udviklingen inden for Power-to-X været udfordret af betydelig teknologisk usikkerhed. Derudover er der behov for koordineret modning, test og demonstration på tværs af hele økosystemet af producenter, sælgere, købere og brugere.

Den danske brintstrategi, der blev lanceret i marts, fastsætter et mål på 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Strategien indeholder også en ambition om at eksportere brint til andre europæiske lande.

Hele værdikæden går sammen for at bevise kommercielt potentiale

FORCE Technology støtter udviklingen af Power-to-X som en drivkraft for både vækst og grøn omstilling. Virksomheden har tilsluttet sig Green Power Denmarks partnerskab for at bidrage til at skabe et dansk grønt energieventyr.

”Vi skal simpelthen have fart på den grønne omstilling. Danmark har nogle af de bedste forudsætninger i Europa for at udvikle og implementere Power-to-X-projekter, og vi vil gerne støtte den danske industri i at opnå en både sikker og bæredygtig omstilling. Samtidig har vi fokus på udvikling af internationalt konkurrencedygtig teknologi og viden,” siger Jens Roedsted, COO i FORCE Technology.

Han fortsætter:

”Vi tilslutter os partnerskabet for at hjælpe med at forme standarder for Power-to-X-teknologier. Samtidig bidrager vi til den teknologiske modning i et samspil mellem industrien, universiteter og GTS-institutter. Vi ser frem til at arbejde sammen med de 39 andre partnere og bruge vores betydelige ekspertise inden for test og energiinfrastruktur til at gøre Power-to-X til en kommercielt levedygtig og markedsdrevet teknologi."

h2 ptx power-to-x grøn omstilling

Projekt

Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst

Teknologisk modning og et stærkt dansk økosystem af virksomheder, GTS og universiteter skal sikre, at Power-to-X bliver dansk styrkeposition i en grønnere fremtid.