LED-belysning har mange fordele så som lavt energiforbrug og lang levetid, men LED-belysning har også sine begrænsninger.

LED-belysning vinder ind overalt i disse år. Lavt energiforbrug, lang levetid og bedre farvekvalitet er blandt de store fordele. Fx kan LED-lyselementer opnå levetider på op mod 100.000 timer, hvilket er markant bedre end de typisk 2.000 timer, som en gammeldags glødelampe kunne tilbyde. Men virkelighedens verden er alligevel ikke altid så god.

LED-lys er elektronisk lys, og netop elektronikken kan i en række situationer være et kritisk element, som ændrer i det samlede produkts egenskaber over tid. Fx vil levetiden af den elektroniske driver ofte vise sig at være meget kortere end selve LED-elementets.

I indkapslede systemer eller blot dårligt ventilerede lamper kan den nære omgivelsestemperatur for flere elektronikkomponenter komme op på temperaturer over 100 °C. Det reducerer levetiden væsentlig. Levetiden for elektrolytkondensatorer falder typisk med en faktor 2 for hver 10 °C stigning i omgivelsestemperaturen - altså flere hundrede gange kortere levetid ved så høje temperaturer end ved normal stuetemperatur.

LED i produkter
LED-lyselementer opnå levetider på op mod 100.000 timer, hvilket er markant bedre end de typisk 2.000 timer, som en gammeldags glødelampe kunne tilbyde. Men virkelighedens verden er alligevel ikke altid så god.
Store temperaturændringer i fx gadebelysning, der en kold vinterdag tændes og varmer op, slider i nogle tilfælde hårdt på komponenter – ikke mindst, når de er indstøbt i pottingmateriale. I nogle tilfælde springer lodninger som følge af sådan mekanisk stress.
 
Fugt er også blevet en større udfordring end ved traditionel belysning, fordi den lave effektafsætning i LED-lys - en af denne teknologis stærke egenskaber - har det resultat, at fugt ikke tørres ud i samme grad som tidligere ved mindre energieffektive belysningssystemer.
 
Elektronikkens følsomhed overfor transienter på forsyningsnetværket kan være en anden faktor, som influerer på levetiden af elektronikken. Flikker er også blevet en parameter, som man ikke kan negligere. Flikker stammer fra den elektroniske styring.
 
Farvekvaliteten, der som nævnt, kan være meget bedre ved LED-lys end ved fx lysstofrør og sparepærer, er dog ikke altid så god, som den kunne være. Årsagen kan bl.a. være, at producenter af LED-elementer går på kompromis - måske af pekuniære årsager eller for at opnå større energieffektivitet.
 
Flere af ovenstående forhold er dokumenteret i rapporter fra DELTA/FORCE Technology eller er i øjeblikket ved at blive undersøgt. Den 17. maj 2018 afholdt FORCE Technology et symposium, hvor mange af disse forhold blev belyst yderligere. Ved samme lejlighed startede SPM netværksgruppen for pålidelighedseksperter en ny erfagruppe op med fokus på LED-belysning.

Denne artikel har også været bragt i SPM Magasinet, marts 2018