Hent vores e-bog om limning af kompositmaterialer. E-bogen giver dig en fundamental forståelse for design, sammenføjning og validering af limninger af plastkompositmaterialer.

Limning af kompositmaterialer er et omfattende emne, og kritiske strukturer kræver specialiseret viden, avanceret analyseudstyr og omfattende tekstprogrammer. Simple beregninger og undersøgelser er dog, ved mange anvendelser, tilstrækkelige til at kunne fremstille pålidelige limninger. 

En fordel ved at lime i forhold til at bolte og nitte kompositter sammen er, at kraftpåvirkningen overføres til et større areal. Dette muliggør produktionen af lettere/stivere strukturer af flere komponenter i kompositmaterialerne. 

E-bogen ”Vejledninger til limning af kompositmaterialer” er inddelt i tre hovedafsnit, der omfatter aspekterne i forhold til design, sammenføjning og validering med fokus på design af limsammenføjningerne.  

”Vejledning til limning af kompositmaterialer” er målrettet designere og ingeniører, der arbejder med kompositmaterialer.