Med FORCE Technologys unikke modulopbyggede kursusforløb for auditorer kan du udvikle dine kompetencer på lead auditor-niveau. Dialogen på kurserne er sat i system, så du opnår de bedste resultater.

Lead auditor går forrest, når ledelsen vil have svar på, om virksomheden lever op til sine målsætninger. Det er både som teamleder for audit-teamet og bindeled til ledelsen. Lead auditor holder ledelsessystemet op mod ISO-standarden og er med til at sikre, at det understøtter ledelsen i at nå sine mål. 

Hos FORCE Technology kan du udvikle dine kompetencer på lead auditor-niveau. FORCE Technology er den eneste kursusudbyder med modulopbyggede kursusforløb for lead auditorer, og systematiseret dialog – og god tid til dialog – er omdrejningspunktet.

Lead auditor indenfor ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001

Siden introduktionen af de nye ledelsesstandarder ISO 9001:2015 om kvalitet, ISO 14001:2015 om miljø og ISO 45001:2018 om arbejdsmiljø har FORCE Technology udviklet et modulopbygget audit-kursusprogram baseret på det, der er fælles for ledelsesstandarderne, og det, der er specifikt inden for henholdsvis kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse.

Bliv klædt på til at auditere topledelsen

På grundmodulet møder kursisterne en fiktiv virksomhed, der har nogle helt typiske udfordringer:

 • vækstambitioner
 • leverandørproblemer
 • interessekonflikter
 • mangel på kvalificeret arbejdskraft
 • ... og de risici og muligheder, som disse ydre og indre påvirkninger medfører.

De bliver klædt på til at auditere processer og får træning i at auditere de nyere elementer i standarderne, fx:

 • kravene til topledelsen
 • sammenhængen mellem ledelsessystemet og organisationens mission, vision og strategi
 • hvad begrebet ”risikobaseret tænkning” betyder i forhold til audit

På grundmodulet er auditkriteriet udelukkende den tekst, der går igen i alle ledelsessystemstandarder.

Kursisterne kan nu indgå i et auditteam og gennemføre:

 • interne procesaudits i forhold til egne krav
 • leverandøraudits i forhold til kontrakter
 • inspektioner/tilsyn i forhold til relevante myndighedskrav

Lead auditor-kurser

Vi tilbyder modulopbyggede lead auditor-kurser i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Vil du lede auditteamet?

For nogle kursister er grundmodulet nok i forhold til de opgaver, som de skal løse, men størstedelen fortsætter på fagmodulerne inden for henholdsvis kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. På fagmodulerne dykker de ned i kravene i de enkelte standarder og træner med udgangspunktet i samme fiktive virksomhed rollen som ledende auditor med alt, hvad det indebærer med hensyn til at:

 • lede et auditteam
 • planlægge
 • forberede
 • gennemføre
 • rapportere
 • følge op på audit og lukke eventuelle afvigelser i forhold til en konkret kravstandard (fx ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 osv.)

Efter kurset og veloverstået eksamen kan kursisten derfor med rette kalde sig lead auditor.

Kursister med vidt forskellig baggrund

Kursisterne kommer med meget forskellige baggrunde og forudsætninger inden for miljø, kvalitet, inspektion og tilsyn i private og offentlige organisationer. Det giver en alsidig dialog, gode muligheder for netværk og en bred viden.

Audit af dine ledelsessystemer

Audit giver overblik over potentiale og forbedringsmuligheder - til gavn for både virksomhed og kunder