HALT-test er et effektivt værktøj til at identificere svagheder i produktets design. Her er 5 gode råd til at få mere ud af den tid og de ressourcer, I bruger på HALT-processen.

HALT (Highly Accelerated Limit Testing) er et meget effektivt værktøj til at identificere designsvagheder – ideelt så tidligt i udviklingsforløbet som muligt, hvor forbedringer af det nyudviklede produkt næsten ikke koster noget – i hvert fald i forhold til hvad det koster senere!

Filosofien bag HALT er populært sagt ”find fem fejl, fix dem og få et bedre produkt”. HALT gennemføres ved i step at teste til ekstreme niveauer langt ud specifikationsgrænserne. Derved detekteres svagheder indenfor få timer i stedet for flere ugers traditionel test eller år på markedet. HALT er i virkeligheden en proces bestående af selve HALT’en og de relevante modifikationer. Den enkelte virksomhed beslutter selv, hvilke modifikationer, der er relevante. Processen fortsætter, indtil produktet klarer sig lige så godt eller bedre end tidligere udviklede produkter eller konkurrerende produkter. HALT er relevant for alle produkter, hvor det er vigtigt at undgå fejl i markedet.

FORCE Technology har siden etableringen af det første HALT-laboratorium i 2002 gennemført mere end 500 HALT på mange forskellige produkter fra små sensorer til komplekse mekatroniske apparater. Erfaringerne fra disse tests og viden fra SPM ERFA-gruppe 17: ”HALT/HASS” viser, at HALT afslører mange fejl, som både er relevante og ikke findes i andre tests eller analyser.

5 gode råd

Uanset, om man er en af mange virksomheder, der rutinemæssigt benytter HALT i produktudviklingsforløbet, eller en virksomhed, der er ved at undersøge mulighederne i HALT, vil vi gerne dele vores erfaringer om, hvordan man får mest muligt ud af HALT-processen. Så her er vores top 5 gode råd:

  1. Fortsæt HALT-forløbet med step-stress til ”limit of technology” for hver parameter som fx høj og lav temperatur, vibration og kombination af temperaturcykling og vibration. Gå ikke glip af vigtig information om produktet ved at stoppe for tidligt eller ved at stoppe ved et ”prædefineret” niveau.
  2. Sørg for overvågning af så mange af produktets funktioner som muligt under HALT, således at maksimal information om eventuelle svagheder og udviklingen i disse opnås.
  3. Forbered det fysiske set-up grundigt, så spildtid undgås.
  4. Hav tilstrækkeligt med ekstra produkter, moduler og reservedele med til test, således at maksimalt udbytte af den bookede testtid opnås.
  5. Tag aktion på alle relevante svagheder. Sæt svagheder, der er detekteret, men hvor virksomheden har besluttet ikke at indføre ændringer, på en observationsliste med henblik på at gribe ind, hvis der opleves en stigende tendens i antallet af fejl. Det er spild af tid og ressourcer at udføre en HALT, hvis man ikke har tænkt sig at gøre noget ved det observerede.

HALT og HASS er metoder til at øge robustheden af produkter, mens accelererede levetidstests – klassisk eller CALT (Calibrated Accelerated Life Testing) – giver mål for pålidelighed eller levetid.

Mekanisk testudstyr

Facilitet

Anderkendt og certificerede mekaniske testfaciliteter

Få dokumentation for at dit produkt kan modstå de forhold, det bliver udsat for ved normalt brug.
Klimatisk testudstyr

Facilitet

Klimatiske test - faciliteter

Få dokumentation for at dit produkt kan modstå de forhold, det bliver udsat for ved normalt brug.