Studerende på KEA har udviklet et intelligent smykke til vordende fædre, så de kan følge det ufødte barns bevægelser. IdemoLab introducerede de studerende til hardware og meningsfyldt design af intelligente produkter og hjalp en gruppe studerende med at stifte en virksomhed. 

Specialister fra IdemoLab hos FORCE Technology har for nylig fungeret som gæstelærer og mentor for de studerende ved KEA (Københavns Erhvervsakademi) på faget smykkedesign og wearables.

11 grupper designede ’teknologiske smykker’ ved at bruge IdemoLabs proces, der omfatter idégenerering, hurtig prototypeudvikling, evaluering i kontekst, og som derefter blev koblet sammen med de traditionelle metoder inden for smykkedesign, fx formning, støbning, materialevalg og fremstilling af 11 smukke og nyttige smykker med indbygget teknologi.

En af grupperne, First Bond Wearables, blev kåret som klassens bedste med projektet Fibo. Gruppen har udviklet en enhed til vordende fædre, der giver faderen mulighed for i realtid at mærke, når babyen bevæger sig, sparker eller hikker.

Den intelligente armbåndsenhed imiterer babyens bevægelser

I løbet af projektet udviklede First Bond Wearables en funktionel prototype af et armbånd med fire perler, der roterer for at imitere babyens bevægelser. De opstillede en udlejningsbaseret forretningsmodel til brug i sidste tredjedel af graviditeten. Modellen er testet gennem brugerundersøgelser.

Gruppen fik tildelt konsulenttimer i FORCE Technologys TestLab. De fik tidlig rådgivning vedrørende lovgivningsmæssige forhold i forbindelse med sundhedsteknologi, trådløs transmission, overvejelser vedrørende pålidelighed og forskellige forhold i forbindelse med forretningsudviklingen.

Efterfølgende har specialisterne samarbejdet med gruppen om at videreudvikle projektet. De studerende har nu oprettet en virksomhed og deltager med klasseprojektet på Innovation World Cup ved konferencen Wearable Technologies i München i februar 2017.

Læs mere om deres arbejde i Politikens artikel om de studerende, 'De unge skaber selv drømmejobbet.'

Meningsfyldt design af intelligente produkter

Arbejdet startede i maj 2016 som et led i samarbejdet mellem IdemoLab og Petra Ahde-Deal fra KEA. IdemoLab forsker i meningsfyldt design i forbindelse med intelligente produkter og gav klassen en indføring i, hvordan man arbejder med hardware og inddrager overvejelser om at udvikle fysisk håndgribelige, integrerede interaktive enheder uden skærm, som skaber værdi for brugeren og meningsfyldte oplevelser i menneskers liv.

De studerende blev introduceret for hardware og teknologi til at tage på og fik et grundlæggende kendskab til brug af sensorer. For at udfordre både de studerende og sit eget arbejde med udvikling af nye intelligente produkter opsatte IdemoLab en række kriterier for klassens projekter:
  • Ingen skærm
  • Hvad kan være output ud over lys?
  • Brug af interessante/usædvanlige sensorer (hvad kan mennesker ikke (let) føle?)
  • Kunne enheden blive et arvestykke – eller hvordan kunne bæredygtighed indarbejdes?
De studerende udviklede 11 opsigtsvækkende projekter, der alle på forskellige måder opfyldte kriterierne.

Arrangementet ’Fremtidens smykker’ sætter fokus på wearable smart-tech

I juni 2016 afholdt IdemoLab og KEA i samarbejde med Wearable Technologies arrangementet, Fremtidens smykker, hvor de studerende fra KEA udstillede deres projekter. 400 gæster, herunder mange medier, besøgte udstillingen.

DR Nyheder skrev en artikel om projekterne BILLEDER Intelligente smykker til epileptikere samt stressede kvinder, og 3 smykkemagasiner lavede et tema om de udstillede arbejder (se magasinet Design Ure & Smykker, side 38-41).

Vil du gerne arbejde med design af intelligente produkter?

I løbet af de næste ti år kommer wearable-teknologien til at berøre stort set alle aspekter af tilværelsen, og de studerendes projekter er gode eksempler på alle de mange muligheder, der er for at benytte forskellige sensorer kombineret med viden om designmetoder og brugeroplevelser til at udvikle tidlige, funktionelle prototyper, der kan udvikle sig til langt mere som i tilfældet med Fibo til vordende fædre.

Hos FORCE Technology ser vi frem til at høre mere om, hvordan Fibo klarer sig ved Innovation World Cup for Wearable Technologies. Vi glæder os også til at drøfte, hvordan meningsfyldt design kan udmøntes i virksomheder, der ønsker at arbejde med udvikling af intelligente produkter.

Kontakt os eller læs mere om IoT og digital teknologi.