Det kan være svært at finde den rigtige IoT-udvikler for sit produkt. Måske skal der flere udviklere på banen. Ved at deles om udviklingsopgaven og kun udvikle den del af IoT-løsningen, man er bedst til, kan man samlet ende med et suverænt IoT-produkt.

Af Anders Jacob Madsen

Internet of Things (IoT) er blevet et meget udbredt felt med mange afgreninger såsom medico, household, sports, industrial, weather monitoring og mange flere. Populært sagt: ”Things that can be connected, will be connected”. IoT-kæden i sig selv har også mange forskelle aspekter. Antennedesign, radiomoduler, programmering, strømeffektivisering, dataopsamlingsstrategi osv.

Interessen for IoT er stadig stigende, og der kommer flere og flere anvendelser til, ligesom vi ser flere og flere startup-virksomheder, som med innovative og geniale IoT-ideer bidrager til at forsøge at løse nogle af verdens problemer. Et absolut aktuelt emne for tiden er klimaudfordringerne, hvor fokus og potentialet er stort, ikke mindst i IoT-branchen.

Mange hoveder under en hat

IoT er af de årsager blevet en meget bred hat, som ikke bare passer ned over ét enkelt hoved, men hvor der derimod er plads til mange hoveder inde i hatten. Sagt med andre ord, er det svært at have alle kompetencer indenfor IoT samlet i samme hoved. Det er sågar svært at have det samlet i samme firma.

Hvis man teoretisk set har alle kompetencerne som GUI, serveropsætning, dataalgoritmer, back-end, antennedesign, radiokommunikation, cyber-sikkerhed, EMC/printudlæg, programmering, sensorvalg og dataopsamlingsstrategi samlet i samme firma, så vil der altid være et andet firma derude, som også besidder alle kompetencerne, men evt. er bedre til at udvikle IoT til andre forretningsområder.

Mange udviklingshuse er dygtige indenfor hver sit område. Der kan derfor være en indlysende fordel i at facilitere et samarbejde mellem dem for at sikre, at hver især udvikler den del af IoT-værdikæden, som de er gode til og dermed kan supplere hinanden. Dette kan i nogle tilfælde øge de samlede udviklingsomkostninger, men dette opvejes til fulde af besparelserne på de børnesygdomme man undgår, fx congestion i systemet og for dårlig batterilevetid.

Af samme årsag kan det være en rigtig god ide at få testet prototypen i en realistisk test, der efterligner det miljø, som produktet skal udrulles i. Det afklarer en masse fejl og mangler, der er dyre at rette op på, når produktet er sendt på markedet, og det skal fikses enkeltvis på måske +10.000 enheder.

Robuste IoT-løsninger

Udover risikoen for potentielle store omkostninger ved udbedring og reparation af fejlende produkter, så er robuste systemer også vigtige for oplevelsen og tilliden til firmaet, der lancerer produktet. Når produktudviklingen bliver outsourcet, så ligger man reelt noget af firmaets omdømme i udviklingshusenes hænder. For store firmaer er det som regel nemmere at overskue og håndtere, da de ofte har QA-kompetencer in-house til at sikre, at det produkt, som de helt eller delvist får udviklet af et udviklingshus, lever op til deres specificerede standarder og kvalitet.

Som startup eller mindre firma er det svært at gennemskue, om det leverede produkt nu også er godt nok, og om det kan klare at blive skaleret til 10.000 enheder. Vigtigheden i at levere en robust IoT-løsning for startups er særlig stor, da de stadig er i gang med at opbygge deres omdømme. Førstehåndsindtryk varer længe. Tag bare Rejsekortet som eksempel. Selv om det i dag fungerer fint, så havde det modvind fra start, og det husker man stadig.

Samarbejde i IoT-økosystem 

Samarbejdet mellem udviklingshuse og industrien skal som nævnt faciliteres. Det sker sjældent automatisk og kan være svært som fx startup at overskue selv. Kompetence-mapping over de relevante aktører er ikke en viden alle besidder. For at imødegå dette har en række danske virksomheder i samarbejde med universiteter, GTS-institutter og test- og udviklingshuse etableret Nordic IoT Centre, hvor intentionen netop er et samarbejde i et såkaldt IoT-økosystem.

Økosystem betyder i dets oprindelige mening, at det er et system af levende organismer og ikke levende materialer, der har et løbende og vedvarende forhold til hinanden. Det skal forstås på den måde, at alle i økosystemet arbejder sammen om at opretholde alles eksistens. I IoT øjemed er det ikke meget anderledes, men skal måske forstås mere som, at alle i økosystemet arbejder sammen om at udføre opgaven så godt og korrekt som muligt. I et økosystem hjælper alle hinanden.

I Nordic IoT Centre samles relevant viden om IoT og IoT-løsninger, og samarbejdet sikrer, at danske virksomheder får mulighed for adgang til de kompetencer og specialer, som passer til netop deres behov, når det handler om IoT, og det spænder lige fra det første koncept, til de står med en færdig prototype.

For at finde ud af hvilke aktører, der skal ind over et projekt, er det vigtigt med overblik over, hvad det kommer til at skulle indeholde af udvikling og afprøvning. Selv den opgave kan være svær at overskue, og ikke kun for startups, men ofte også for erfarne udviklere. Oftest vil det være et kvalificeret gæt.

Udviklingen kan dreje i retninger, som man ikke fra starten havde forudset, men som giver meget mere mening, når først man er kommet i gang. Netop dette taler til vigtigheden for at have en klar og gennembearbejdet problemstilling og kravsspecifikation til produktet.

Der kan altså være brug for en uvildig rådgiver, som kan give overblik både i eget projekt, men også i junglen af udviklere. En der besidder den nødvendige viden til at finde de rigtige aktører til at udvikle og teste de forskellige aspekter i en IoT-kæde.

Fokus på slutmålet 

Målet i sidste ende må være at løse det problem, der gav ideen til IoT-systemet i første omgang så godt som muligt. Et velfungerende pålideligt system i alle aspekter er alfa omega. Ideen og løsningen kan være nok så genial, men hvis ikke udførelsen er i top, så vinder produktet aldrig frem. Det er naturligvis et spørgsmål om tolerancer. Hvis de er defineret, og produktet falder inden for dem, så er udførelsen også i orden.

I takt med at branchen bliver større og får mere indflydelse og kritiske opgaver, vil vigtigheden i pålideligheden også vokse. Om det bliver løst udelukkende med udvikling i økosystemer eller i samarbejde med økosystemer, vil tiden vise. En del af fremtiden vil økosystemerne have.

Artiklen har været bragt i Aktuel Elektronik, 2019.