På det gamle Odense Havn kan man få foretaget avancerede fuldskalatest af store testemner.

Af Nanna Bastved

Udvikler man udstyr, der består af mange forskellige komponenter og dele, så er systemtest et vigtigt pålidelighedsværktøj. Systemtest kan afdække, om det samlede system ’spiller sammen’ i drift. Fx kan bilproducenter få testet, om køretøjets system fungerer og kan starte op ved store temperaturudsving og isslag.

Systemtest af store komponenter

Det kan være en udfordring for producenter af meget store emner som fx vindmøller og broer at få foretaget fuldskala systemtest af store emner i Danmark, da faciliteterne kræver meget plads.

På testcentret Lindoe Component and Structure Testing kan man få udført mekaniske og klimatiske fuldskalatests af store komponenter og systemer.

Fordelen ved storskala systemtest er, at man som fabrikant ikke behøver at teste delkomponenter, men kan teste ens samlede produkt - selvom det er kæmpe stort. Fuldskalatest er ofte tidsbesparende og giver bedre viden om ens samlede produkt.

Fleksible og rummelige faciliteter

Testcentret på Lindø består af et klimakammer og en mekanisk testbænk. Det unikke ved faciliteterne er, at de er meget fleksible med mulighed for at bygge forskellige opstillinger afhængig af, hvad man arbejder med.

Både i klimakammeret og på den mekaniske testbænk kan virksomhederne få lavet accelerede levetidstest med høj pålidelighed. Testresultaterne skal bl.a. hjælpe med at reducere 'cost of energy' og sikre producenterne et konkurrencedygtigt design.

Klimakammeret har et volumen på ca. 900 m3, hvilket giver mulighed for test af meget store komponenter, strukturer og hele funktionelle systemer. De tre miljøparametre – temperatur, fugtighed og saltspray - kan styres individuelt eller i kombination.

Den mekaniske testbænk er specieldesignet til test af meget store komponenter og strukturdele fx med henblik på at dokumentere overholdelse af standarder, designspecifikationer eller lignende. Kombinationen af gulv og vægge gør det muligt at arbejde med simultane belastninger i tre dimensioner.

Et godt sted at starte

Lindoe Component and Structure Testing bliver drevet i partnerskab mellem FORCE Technology og LORC, og indgår i det omfattende netværk af testfaciliteter, der findes i Danmark.

For at skabe overblik over testfaciliteter i Danmark driver GTS-net hjemmesiden https://www.teknologiskinfrastruktur.dk/. Her kan man se, hvilke testfaciliteter GTS-netværket stiller til rådighed.

Når man i udviklingsforløbet skal teste dele af eller hele sit produkt, er denne hjemmeside et godt sted at starte. Her kan man få indblik i, hvilke tests man kan få lavet hvor, og hvad faciliteterne rummer.