LED-belysning vinder stadig større indpas i disse år, specielt på grund af sine stærke egenskaber som lavt energiforbrug og lang levetid. Men levetiden udfordres af ting, man ikke altid er opmærksom på. Få indblik i, hvilke faktorer der i praksis forårsager, at levetiden af LED lys bliver kortere end forventet.

Teknologien for lyskilder ændrer sig markant i disse år – primært mod LED baseret belysning. LED lys har stærke egenskaber, som er eftertragtede. Én er lavt energiforbrug, en anden er lang levetid. Lang levetid gælder først og fremmest selve LED chippen, lyselementet, som under normale driftsforhold ofte kan præstere levetid på over 100.000 timer. Men når man taler levetid, glemmer mange, at en vigtig del af en LED lyskilde er dens elektroniske driver – og driveren har ikke nødvendigvis samme lange levetid som LED lyselementet.

For alle systemer gælder, at det er systemets svageste komponent, som sætter levetiden for systemet. Sådan er det også for elektroniske lyskilder som LED. En svag kondensator eller en transientbeskyttelse, som ikke matcher anvendelsens krav, kan reducere levetiden markant med det resultat, at det samlede system måske kun klarer 10.000 driftstimer eller mindre.

Anvendelsesbetingelserne er således helt afgørende. Høje driftstemperaturer, kraftige cykliske forhold i temperatur, fugt fx i forbindelse med gadebelysning og andet sætter begrænsninger.

Levetiden for LED påvirkes af forskellige faktorer

I et projekt under Innovationsnetværket Dansk Lys, har FORCE Technology sammen med DTU Elektronik og en række firmaer kigget på, hvilke faktorer der i praksis forårsager, at levetiden af elektronisk lys som LED lys bliver kortere end forventet. I projektet er der ligeledes estimeret forhold, man skal være opmærksom på, når der ønskes lang levetid af LED lys – for det er også muligt.

Arbejdet er sammendraget i TEK’notat TN12 rapporten ´Levetid for strømforsyninger til LED belysning´, som blev udgivet i slutningen af 2017. Rapporten kan, hvis man ønsker at sætte sig mere ind i udfordringerne, rekvireres ved at sende en mail til afdelingschef Birger Schneider.

Rapporten er gratis, da projektet har opnået støtte fra Innovationsstyrelsen til gennemførelse af udredningsarbejdet, ligesom de deltagende virksomheder også har bidraget med egen arbejdskraft.