Få håndbogens 12 gode råd om, hvordan I sammen håndterer nabostøj. Den er udarbejdet af Københavns Universitet, og Grundejernes Investeringsfond og Realdania har støttet projektet.

Støj er hyppig årsag til konflikter mellem beboere

Mere end en tredjedel, der bor i lejligheder, føler sig generet af støj fra naboer viser forskningsprojektet. Og det er den hyppigste årsag til konflikter mellem beboerne. Håndbogen er skrevet til beboere, bestyrelser og administratorer i og af etagebyggeri og handler om, hvordan man kan håndtere de udfordringer, der opstår, når naboens hverdagslyde bliver for høje eller for private.

Lytteworkshop var en af vejene til større forståelse

Projektet opfordrer til dialog med naboerne for ad den vej at opnå større accept og forståelse for støjen. I den sammenhæng har FORCE Technology bidraget med at facilitere en lytteworkshop, hvor beboere med forskellige nabostøjsrelaterede gener besøgte hinandens lejligheder, og sammen lyttede til lyde produceret af deres naboer i tilstødende lejligheder.

Beboerne fik også indblik i, hvordan lyd bevæger sig rundt i bygningen og fik anbefalinger til hvilke tekniske tiltag, de kan foretage for at mindske generne. Især i ældre bygninger vil lydisolering kunne gøre en mærkbar forskel.

Håndbog som supplement til hvidbog

Håndbogen supplerer hvidbogen Nabostøj – en fælles udfordring, som udkom sommeren 2020. Den formidler resultater fra det antropologiske forskningsprojekt og rummer herudover en række faglige eksperters perspektiver på nabostøj, samt anbefalinger særligt målrettet bolig- og byggebranchen.

Hent dit eksemplar af håndbogen her