Rumteknologiske spinoffs giver din virksomhed højteknologiske kompetencer, der samlet set vil gavne det økonomiske resultat.

Med Europa ud i rummet

I to årtier har vi været med til at sætte nye standarder inden for rumteknologi bl.a. raketdysedesign og produktion af næste-generations løfteraketter. Vores deltagelse i det europæiske rumprojekt sker gennem opgaver fra ESA, Det Europæiske Rumagentur, og deres samarbejdspartnere.

Vores deltagelse i det europæiske rumeventyr er meget anerkendt i rum- og luftfartsindustrien. Og det raketdysedesign vi har bidraget til er valgt som løsning til den nye Ariane 6-raket.

I rumindustrien sættes de højeste krav til kvalitet, ydeevne og driftssikkerhed. Vores arbejde fokuserer på udvikling og produktion af metal- og kompositmaterialer og kombinerer fire af vores kernekompetencer:

  • sensorteknologi
  • automatisering
  • ikke-destruktiv prøvning (NDT)
  • lasersvejsning og additiv produktion.

Vores arbejde for ESA er bogstaveligt talt med til at føre Europa ud i rummet.

Rumteknologi og din virksomhed

De innovative løsninger kommer af at arbejde med et af de mest krævende produkter i verden. Rumprojekterne indgår som fundament for vores proces- og teknologiudvikling, med særlig ekspertise i sensorteknologi, laserfusion, additiv produktion og NDT. Alle anvendes ofte i en automatiseret kontekst.

Rumteknologiske spinoffs kan give din virksomhed højteknologiske kompetencer og kan gavne virksomhedens resultat ved at reducere produktionsomkostningerne samt øge produktionsevnen og inspektionshastigheden.

Hvis du har et projekt, der med fordel kunne bruge vores teknologier, er du velkommen til at kontakte os. Vi er behjælpelige i alle faser af udviklingen f.eks. konceptstudier og
-udvikling, demonstration, levering af udstyr, nøglefærdige systemer, support, uddannelse og teknologioverførsel.
Raketdysen klar til test.
Raketdysen klar til test. Foto DLR.

Design af raketdyse til Ariane-raketterne

Vores rumeventyr startede i 1996. ESA efterspurgte et nyt dysekoncept, der skulle sikre Europas førende position inden for dyser til raketmotorer. Kravet til det nye koncept var, at det skulle kunne tilpasses forskellige motorer samt reducere produktionsomkostninger og gennemløbstid uden at kompromittere pålideligheden eller driftssikkerheden. 

Konceptdiskussionerne gav en unik mulighed for at introducere nye procesteknologier, som ville skabe et banebrydende design, der førhen ikke var muligt. Derudover lykkedes det at forbedre procesgentageligheden og robustheden ved at implementere flere automatiske kontrolsystemer i produktionen og kvalitetskontrollen af dyserne.

Fremtidig deltagelse i Ariane-projektet

Vi er konstant involveret i udviklingen af Ariane-raketternes hovedmotor. Den nye Ariane-raket, Ariane 6, vil sætte endnu højere standarder for øget fremdrift, driftssikkerhed og fleksibilitet samt reduceret gennemløbstid og produktionsomkostninger. En udfordring, der passer perfekt til vores kompetencer og evne til at kombinere dem til specifikke formål, der kan være til gavn for andre brancher.
Ariane 6, Foto: ESA

Case

Ariane 6 letter med dansk-designet raketdyse

Raketdyse til Ariane 6 produceret med fuldautomatisk lasersvejsning og en sensor, der guider laseren.
NA Image
Animation af Ariane 6 opsendelsen. Hovedmotoren og løfteraketterne tændes på affyringsrampen og driver Ariane 6 opad i 2 minutter. Herefter kobles løfteraketterne fra og hovedmotoren tager over de næste 8 minutter. Dette sker 12 sekunder inde i denne video fra ESA.

Laboratorie- og produktionsfaciliteter

På vores hovedkontor i Brøndby har vi etableret laboratorie- og produktionsfaciliteter, der er udstyret med topmoderne udstyr. Vi har bl.a.:
  • forskellige lasere af forskellige typer og størrelser; disk, Nd-YAG og CO2
  • en automatisk og fleksibel svejsecelle, der kan håndtere op til 5 tons
  • en unik Seamtracker til sandwichdesigns
  • et omfattende sortiment af forskelligt røntgen- og ultralydsudstyr inkl. en installation dedikeret til automatiseret inspektion af raketdyser i fuld størrelse.
Nedenfor kan du læse mere om faciliteterne.