En god tjekliste til en audit er som en indkøbsliste til supermarkedet: Den sikrer, at du du stiller de rette spørgsmål til de rette personer, får en god dialog og kommer hjem med alt det ønskede.

  • Når du har forberedt dig til audit ved gennemgå dokumenter, systembeskrivelser, referater etc., laver du en tjekliste.
  • En god indkøbsliste til supermarkedet er skrevet efter varernes placering, så du ikke skal zigzagge frem og tilbage efter dem. Det samme gælder en god tjekliste til et audit. Den sørger for, at du får talt med de rette personer i den rette rækkefølge fx i forhold til en proces.
  • Tjeklisten sørger for, at du får stillet de rette spørgsmål til de rette personer under audit – og at du får det med hjem, som du har planlagt at få med hjem.
  • Tjeklisten fungerer som ‘facitliste’. Hvis du har forberedt dig grundigt, kender du de korrekte svar på spørgsmålene, du stiller, fordi du ved, hvad du auditerer op mod. Altså ved du med det samme, om kravene er opfyldt eller ej.
  • Tjeklistens struktur kan være (fra venstre mod højre) Krav, Spørgsmål, Det forventede svar, Overensstemmelse – ja/nej/forbedring samt auditors noter.
  • Jo mere præcise og afgrænsede tjeklistens spørgsmål er, desto bedre noter får du med hjem, og desto bedre bliver din rapportering.

Lead auditor-kurser

Vi tilbyder modulopbyggede lead auditor-kurser i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø