2-i-1 test da både klimakammer og et helt kølesystem blev stresstestet. Alt bestod med bravour.

FORCE Technology havde over for den tyske leverandør, Engie, stillet krav til en serie af tests af klimakammeret, hvor ydergrænserne blev udfordret maksimalt.

Termisk stresstest  - som i den virkelige verden

FORCE Technologys formål med testen var at teste klimakammerets ydeevne under belastning, herunder lave temperaturer og samtidig fugt. Nissens A/S’ primære formål var at udføre en termisk stresstest af hele kølesystemet samt validere de enkelte komponenters integritet (f.eks. køleflade, pumper, ventiler og køleslangesamlinger), mens anlægget var i funktion – under samme forhold som i den virkelige verden. 

Klimakammerets temperatur modsvarede under testen en ekstrem udendørstemperatur på -30 °C med en samtidig vindhastighed på 5-10 m/s. Nissens A/S’ kølesystem blev opereret med temperaturer fra -20 til ca. +50 °C. I alt blev der gennemført ca. 400 cykler over 7 dage. 

Overisning

Som afslutning på testen blev der udført en overisningstest, hvor hele kølefladen blev sprayet med vand, som frøs ind på kølefladen. Testens formål var at eftervise, at et stillestående, overiset kølesystem kan virke korrekt ved opstart fra kold tilstand. Efter fuldstændig indfrysning blev kølesystemet sat i gang med varm væske.

Nissens A/S udtaler:
”Modsat tidligere test giver faciliteterne hos FORCE, mulighed for at teste hele kølesystemet samlet, hvor det tidligere kun har være muligt at teste enkelte komponenter. Faciliteterne giver mulighed for mere realistisk simulering af termisk stress, koldstart af pumpestation samt overisning af henholdsvis køler og blæser, end vi normalt selv er i stand til at teste”.

Både kølesystem og klimakammer bestod testen

Konklusion fra Nissens er således, at det har været en særdeles god test, der på kort tid har gjort det muligt at konkludere på de enkelte komponenters styrker og svagheder samt givet meget vigtige input til styringen af kølesystemet.

Søren Granskov, Sales Manager for testcenteret udtaler: ”Vi har med kommissioneringstesten eftervist, at det, som har været det overordnede formål med at bygge testfaciliteten, til fulde er indfriet." 

"Vi forudser, at klimakammerets store fleksibilitet vil give mange virksomheder markante fordele i forhold til at funktionsteste og integritetsteste hele systemer, inden de bliver monteret på f.eks. et offshore site,” slutter han.

Hvis du ønsker yderligere materiale, eller du og dine kollegaer ønsker at se og diskutere muligheder for klimatests, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Nissens kølesystem i klimakammer 2
Kølesystem udsat for polarkulde i klimakammer
Nissens kølesystem i klimakammer 3
Selv efter fuldstændig indfrysning blev kølesystemet sat i gang med varm væske
Nissens kølesystem i klimakammer 4
Overisning af kølesystem i klimakammer simulerer realistiske vejrpåvirkninger