Testmetoden AeroCollect®, der opsamler virus direkte fra luften, skal skabe større og værdifuld viden om tidlig smitteopsporing af COVID-19 blandt mennesker. Viden, der kan bidrage til en mere sikker og fagligt baseret ”Genåbning af Danmark”.

AeroCollect® kan bidrage til tidlig COVID-19 diagnosticering

Indledende forsøg har vist, at COVID-19 smittede patienter ikke udskiller aktiv virus i udåndingsluften i de sene stadier, dvs. ved indlæggelse. Men man ved endnu ikke, hvornår i sygdomsforløbet udskillelsen stopper. 

Derfor ligger der et stort potentiale i at opnå viden om, hvornår ændringen finder sted og bruge den som lægefaglig forudsætning for tidlig smitteopsporing og deraf tilpasning af restriktioner. I sidste ende vil denne viden være til stor gavn for både befolkningens sundhed og samfundets økonomiske situation. 

I projektet ”Påvisning af COVID-19 gennem udåndingsluft” vil vi videreudvikle anvendelsen af den patenterede testmetode AeroCollect® til at opsamle COVID-19 virus gennem udåndingsluften hos mennesker. Metoden vil skabe viden om, hvornår virus udskilles i udåndingsluften og dermed sikre tidlig diagnosticering af smitte, muligvis allerede inden testpersonerne udviser symptomer.

Smitteopsporing tidligt i forløbet kan få betydning for anbefalinger for ”Genåbning af Danmark”

FORCE Technology har siden marts 2020 udført forsøg med prøvetagning af udåndingsluft fra indlagte patienter med COVID-19 i samarbejde med Professor, Overlæge Thomas Benfield ved Infektionsmedicinsk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital.

Ambitionen med projektet er at opskalere indsatsen for at opnå hurtigere resultater. Fokus er især på at teste flere personer tidligt i sygdomsforløbet, og før de får symptomer, for om muligt at afgøre hvornår virus udskilles i udåndingsluften.

Dertil er ambitionen at få resultaterne offentliggjort hurtigst muligt, så den nye viden om smitteveje kan bidrage til anbefalinger om ”Genåbning af Danmark”, så Danmark kan fungere som samfund i en periode, hvor vaccineprogrammet endnu ikke er afsluttet. 

Ambitionen er at teste 150 COVID-19 patienter og deres pårørende, med i alt ca. 3.000 test i perioden december 2020 til og med udgangen af 2021.

Fakta om AeroCollect®