Tværfaglige designmetoder skal understøtte SMV'ernes produkt- og forretningsudvikling inden for Servitization og Smart Things.

Formål

Projektet udvikler tværfaglige designmetoder, som understøtter virksomhedernes produkt- og forretningsudvikling inden for servitization og Smart Things.

Produktinnovation må i dag integrere teknologi, design og forretning i en vekselvirkning. Danske SMV’er, herunder maskinproducenter, står foran store forandringsprocesser, som omfatter implementering af digitalisering og automatisering inden for servitization og Smart Things. Ny teknologi kan typisk ikke implementeres direkte i en eksisterende forretning uden tilpasning af forretningsmodellen. Værktøjerne som vi vil udvikle, skal afhjælpe de mest presserende udfordringer for danske SMV’er.

Udviklingen af nye metoder og konkrete værktøjer er interdisciplinær og vil derfor ske gennem partnerskaber med tre førende videninstitutioner, hhv. AAU, DTU og SDU, med adgang til nyeste anvendelsesorienterede forskning. Gennem videndeling, international videnhjemtagning, workshops og arbejdsmøder, i et netværk af rådgivere og eksperter, kombineres forskning og metoder om digitale forretningsperspektiver med FORCE Technologys ekspertise inden for hardwareorienterede innovationsprocesser, teknologiudvikling og produkt- og servicedesign samt research i nye tværfaglige metoder.
 

Målgruppe

Den primære målgruppe er rådgiversegmentet, som henvender sig til danske SMV’er - særligt maskinproducerende SMV’er samt virksomheder som udvikler Smart Things.

Partnere

Projektet gennemføres i partnerskab med Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet.