End-to-end gennemsigtighed i forsyningskæden vil øge danske virksomheders internationale konkurrenceevne.

Formål

Projektet udvikler services og teknologier til digitalisering af virksomheders forsyningskæde ved hjælp af nye sensor- og tags teknologier.

Smarte sensorer kan indhente real-time information om varers tilstandshistorik fra rejsen gennem forsyningskæden. Denne information kan handle om fx temperatur, fugt, stød og slag. Herved kan sensorteknologi facilitere gennemsigtighed på tværs af hele forsyningskæden og skabe grobund for datadrevet beslutningstagning.

Men i undersøgelser nævnes behov for store investeringer i ny teknologi, mangel på overbevisende forretningsmodeller, få interne kompetencer og modvillighed mod ny teknologi som nogle af årsagerne til, at danske SMV’er ikke tager springet mod en digital forsyningskæde.

I dette projekt vil vi skabe en tværfaglig rådgivningsydelse i spændingsfeltet mellem udvikling af teknologi og processer. Med ydelsen vil vi understøtte danske SMV’ers omstilling til de nye vilkår, som digitale forsyningskæder fører med sig, og dermed skabe grobund for en øget konkurrenceevne for danske virksomheder.

Vi vil udvikle ydelsen i samarbejde med rådgivere og systemleverandører inden for Supply Chain og produktionssystemer.

Målgruppe

Projektet fokuserer på følgende primære målgrupper:

  • Fødevaresektoren: primærproducenter, mejerivirksomheder, procesvirksomheder, ferskvareproducenter, landbrug, frugt/grønt m.fl.
  • Komponent/halvfabrikat-produktionsvirksomheder: Del-leverandører til større entrepriser.
  • Pharma- og Medicobranchen: Leverandører af produkter til sygehuse og klinikker, fragt af skrøbelige og letpåvirkelige varer.

Partnere

Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg universitet, AAU.