En ny platform til skibsstyring skal reducere udledningen af skadelige og miljøbelastende stoffer.

Blue INNOship er den samlede betegnelse for et større samfundspartnerskab, som har til formål at nedbringe udledningen af CO2, SOX og NOX markant og dermed sikre dansk konkurrenceevne.

Partnerskabet er et tværgående samarbejde mellem bl.a. industrien, rederier, universiteter og myndigheder. Partnerskabet består af 14 innovationsprojekter, hvoraf dette er det ene.

Projektets formål

Målet med dette projekt er at skabe og udvikle en fælles platform med fokus på processer, der vil optimere energiforbruget i maritime operationer. Med dette projekt ønsker vi at fremme anvendelsen af energieffektive og miljøbevidste arbejdsgange om bord på skibene.

Projektets vision er at skabe en ny tilgang til skibenes brændstofforbrug gennem forbedret kontrol og operationelle processer.

Målgruppe

Projektet beskæftiger sig med problematikker, der er relevante for skibsredere og operatører, service- og systemudbydere, som enten er brugere eller udbydere af systemer til overvågning, beslutningssupport eller styring af skibsperformance.

Fremgangsmåde

Som en af partnerne bag projektet er vores fokus at udvikle og implementere en standard for dataudveksling mellem systemer om bord på skibet såvel som på land. Denne standard skal gøre det nemmere at vælge delsystemer fra forskellige udbydere, da standarden vil specificere, hvordan delsystemerne skal udveksle data.

En optimeret platform til at overvåge skibsprocesser vil forbedre operationer ombord på skibet såvel som at øge mandskabets bevidsthed om at opretholde en høj grad af energieffektivitet.