DecoWind-projektet vil sætte spot på vindmøllestøj. Innovationsfonden investerer 13 mio. kr. i projektet.

Vindmøllestøj en hindring for energiproduktion

Skal Danmark i 2050 være uafhængig af fossil energi, skal mængden af grøn energi øges betragteligt. Her vil vindenergi være den største bidragsyder, men vi bliver i stadig større grad nødt til at udvide vores kapacitet fra vindmøller, hvis målene skal nås. 

Landvindmøller er væsentligt billigere og lettere at vedligeholde end havvindmøller, og derfor får vi mere grøn energi for pengene fra landvindmøller.

Ofte er det støjkravene til vindmøller, der begrænser hvor meget energi, der kan produceres. Derfor er DTU Vindenergi gået sammen med Siemens-Gamesa Renewable Energy, EMD International og FORCE Technology om projektet DecoWind, hvori Innovationsfonden investerer 13,4 mio. kr til støjreduktion af vindmøller.

Formål - nyt værktøj til smart regulering af vindmøllestøj

Med projektet ønsker konsortiet at kigge nærmere på støj fra vindmøller og udvikle modelværktøj, som kan bruges globalt og bidrage til mere præcis beregning af støjen, så der kan produceres mere energi inden for støjkravet. Hvordan kan vi øge den årlige energiproduktion uden at øge støjen fra møllerne? Det er hovedspørgsmålet, som DecoWind skal komme med et svar på.

”Med projektet ønsker vi at udvikle high-fidelity støjkædemodeller, der præcist kan forudsige støj fra vindmøller og vindmølleparker. Derudover er vores mål, at vi kan optimere den årlige energiproduktion uden, at det går over de eksisterende støjgrænser,” forklarer Wen Zhong Shen, professor ved DTU Vindenergi og projektleder på DecoWind.

Smart regulering af vindmøllestøj

DecoWind er et treårigt projekt, med Siemens-Gamesa Renewable Energy i førersædet. Som vindmølleproducent kender de alt til problemerne med den støj, der kommer fra vindmøller. Stefan Oerlemans, Section Head inden for støj hos Siemens-Gamesa Renewable Energy, forklarer: 

”Vi er med i projektet, da vi gerne vil forbedre og validere værktøjerne til modellering af støj fra vindmølleparker. I kombination med smartere reguleringer vil det gøre det muligt for os at øge vindkraftproduktionens energiudbytte inden for støjbegrænsningen hos naboerne. På denne måde kan vi sænke omkostningerne ved ren vindkraft samtidig med, at vi tager hensyn til samfundsmæssige begrænsninger.”

Løsning på vindmøllestøj globalt 

De nye modeller vil dog ikke blive begrænset til brug i et internt dansk værktøj. Gennem den meget udbredte windPRO-softwarepakke vil EMD International A/S gøre modellerne tilgængelige for brugere verden over. Thomas Sørensen, akustik-ansvarlig hos EMD, siger:

”Vindmøllestøj er et stort emne verden over, og med de nye modeller kan vi tilbyde operatører, planlæggere og myndigheder en løsning, der både optimerer produktion og forbedrer beskyttelsen af naboer. Bare det at kunne tilbyde en større sikkerhed i forhold til de nuværende værktøjer er meget attraktivt, og med tilføjelse af det dynamiske element vil vi kunne tilbyde noget, ingen andre kan.”

DecoWind vil også komme med bud på smartere støjreguleringer for vindmøller, der tegner et klarere billede af den støj, der kan høres ved naboer. I dag er støjgrænsen for vindmøller ved en vindhastighed på 6 m/s på 37 dB i beboelsesområder samt 42 dB i mere åbne områder.