En ny mobil testfacilitet bringer rådgivning om produkt- og servicedesign til virksomhedernes dør

Formål

Det er en stor konkurrencemæssig fordel, når virksomheden opnår den fornødne viden og rådgivning til at kunne skabe de bedst mulige produkter, services og fysiske miljøer fra start.

I den nye mobile testfacilitet vil vi ved hjælp af avancerede metoder måle og indsamle viden om menneskers tanker, motivation, beslutningsprocesser samt årsager til adfærd og oplevelser, når de anvender produkter og services i hverdags- og arbejdsmiljøer.

De økonomiske fordele af arbejdet med brugeroplevelser vil bl.a. være:
  • Øget omsætning eller markedsandele
  • Færre reklamationer og fejl
  • Mindskede supportomkostninger
  • Færre omkostninger til brugertræning
  • Større brugertilfredshed og bedre image
  • Længere produktlevetid og mindre behov for opdateringer/fejlrettelser.

Målgruppe

Projektets målgruppe er dels små og mellemstore virksomheder i de tidlige stadier af en udviklingsproces. Det kan være designere og udviklere af komplekse produkter og services som f.eks. legetøj, fødevarer, medicinsk udstyr eller oplevelser (forlystelser, rejser, underholdning, wellness).

Her vil vores undersøgelser kunne afdække, hvordan produkterne kan gøres mere brugervenlige og attraktive for forbrugerne.

En anden relevant målgruppe er arkitekter, ingeniører og rådgivere, som opererer i krydsfeltet mellem fysisk miljø og forbrugeradfærd.

Her vil vi kunne rådgive om optimal indretning af eksempelvis butikker, hoteller, transportsystemer eller hospitaler.

Fremgangsmåde

Vi vil anvende de nyeste metoder inden for måleteknikker og den nyeste forskningsbaserede psykologiske viden i kombination med feltobservationer.

Det mobile designpsykologiske testcenter giver mulighed for at udføre tests ude hos virksomhederne frem for i et laboratorium. På den måde kan testene udføres i det miljø, hvor produkterne eller servicen skal anvendes. Herved kombineres laboratoriets præcise måling og feltarbejdets høje realisme.