Et cloud-baseret system til ruteoptimering vil give mere sikker og effektiv søfart.

Projektets formål

EfficienSea2 er et fælleseuropæisk e-navigationsprojekt, der er delvist støttet under Horizon 2020 programmet. Det overordnede formål med projektet er at udvikle bedre værktøjer og nye e-services, der forbedrer kommunikationen med og mellem skibene. 

En af de nye e-services er en kommunikationsstruktur, den maritime cloud, der vil gøre det muligt at udveksle information på en effektiv, sikker og pålidelig måde i den maritime sektor og samtidig minimere de administrative byrder.

Som partner i EfficienSea2 leder FORCE Technology den brugerorienterede designproces gennem hele projektet og udvikler maritime cloud-baserede systemer til ruteoptimering.

Målgruppe

Maritime virksomheder af alle størrelser forventes at opnå sikkerhedsforbedringer og øget effektivitet som resultat af projektet. Det kan være skibsredere, operatører, myndigheder, serviceudbydere og produktleverandører.

Fremgangsmåde

I den maritime sektor er human factors af stor betydning for sikkerhed og effektivitet. Derfor er anvendelsen af human factors-viden en essentiel del af EfficienSea2. Med afsæt i vores dybdegående human factors-viden vil vi bidrage til at udvikle og implementere e-navigationsservices og den maritime cloud.

Vi vil bl.a. identificere de mest fordelagtige processer til at opnå effektiv kommunikation i den enkelte arbejdssituation og derigennem bidrage til at forbedre det globale kommunikationsniveau i den maritime sektor.

Gennem hele projektet vil vi benytte en brugerorienteret designproces, hvor vi aktivt involverer brugerne i forbedre brugervenligheden i forbindelse med både sikkerhedskritiske og almindelige arbejdsopgaver udført af den enkelte medarbejder eller i teams.

Den forbedrede brugbarvenlighed vil bidrage til, at de udviklede systemer bliver mere intuitive at anvende. Desuden vil de nye systemer øge brugertilfredsheden og medarbejdernes produktivitet, reducere stress og forbedre den oplevede produktkvalitet.
The maritime cloud
Maritime Cloud