Europæisk BIO-CHP-projekt fremmer effektiv anvendelse af biomasse, biogas, affald og deponeringsgas til kombineret varme og kraft (CHP).

Fra 2003 til 2006 vil projektet formidle biomasse CHP-erfaring baseret på indsamlede data fra 60 eksisterende kraftvarmeværker i Danmark, Holland, Østrig, Tyskland, Sverige og Finland.

BIO-CHP er delvist finansieret af Europa-Kommissionens Altener-program

Projektmål

  • Fremme CHP-biomasse i Europa gennem synliggørelse af erfaringer fra fast biomasse (herunder co-afbrænding), kommunalt fast affald (MSW), kraftvarmeværker der afbrænder anaerob fordøjelsesgas og deponeringsgas, samt fremhæve værker med den bedste drift
  • Giv f.eks. myndigheder og fremtidige anlægsejere viden om forventlig ydeevne for biomasse-fyrede kraftvarmeværker og om de bedste tilgængelige teknologier. Dette vil hjælpe med at sikre høj kvalitet på fremtidige anlæg.
  • Aktivére benchmarking og identificere forbedringspotentialer for de eksisterende europæiske kraftvarmeværker
  • Replikere best practice for drift af biomasse-fyrede CHP-værker gennem omfattende formidlingsaktiviteter
  • Oprette et netværk til udveksling af gode og dårlige erfaringer med CHP

Resultater

Vigtigste projektresultater inkluderer

  • Anlægsejere overvurderer ofte effektiviteten, som kan opnås - der er enorme forskelle mellem den nominelle effektivitet for elektricitet og varme som estimeret i projektplanlægningen og den opnåede ydelse i den praktiske drift af anlæggene.
  • Den interne forbrug af elektricitet i anlæggene er betydelig, og nogle teknologier klarer sig bedre end andre i denne sammenhæng.
  • Driftsstabilitet og tilgængelighed af  anlæggene er ikke imponerende; for nogle teknologier er det kritisk lavt.
  • Udnyttelsen af den installerede kapacitet er ofte lav, enten på grund af delbelastningsdrift eller langvarige perioder, hvor fabrikker er ude af drift.

Resultaterne fra projektet er publicerede i en best practice-guide.