Udvikling af nye værktøjer til benyttelse af nationale vejdirektorater og myndigheder med henblik på at mindske støjgener fra vejstøj.

Formål

Formålet med FAMOS-projektet er at udvikle nye værktøjer, der kan blive benyttet af nationale vejdirektorater og myndigheder til at mindske støjgener fra vejstøj.

Det primære formål med FAMOS projektet er, at skabe en bedre forståelse af menneskers subjektive opfattelse af vejstøj. Dette søges opnået ved at undersøge, hvilke faktorer har indflydelse på menneskers opfattelse og vurdering af støj, samt beskrive disse såvel kvalitativt som kvantitativt. 

Vores bidrag i projektet vil være baseret på vores ekspertise inden for måling, reduktion og rådgivning om trafikstøj, samt vores internationale erfaring med sensoriske evalueringsmetoder og psykoakustik.

Læs mere her.

Målgruppe

Vejmyndigheder og andre beslutningstagere i Europa der ønsker viden om tiltag der kan nedbringe den opfattede gene ved vejtrafikstøj.

Partnere

Projektet gennemføres i partnerskab med SINTEF (Norge) og LÄRMKONTOR GmbH (Tyskland).