Metrologisk infrastruktur er en forudsætning for, at danske kvalitetsprodukter kan konkurrere internationalt.

Formål

Formålet med projektet er at fastholde og udvikle den metrologiske infrastruktur i Danmark efter virksomheders, myndigheders og andre interessenters behov på de områder, hvor FORCE Technology er udpeget som nationalt referencelaboratorium.

Nødvendige udviklinger på de metrologiske områder omfatter:

  • Udvidelser af målerområder
  • Forbedring af måleevner
  • Effektivisering af kalibreringsmetoder.
Områderne er bl.a. kalibrering inden for kraft, tryk, volumen, densitet, gasflow og flow i andre væsker end vand.

Projektet omfatter desuden deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde for at varetage danske interesser og for at hjemtage opdateret metrologisk viden, som har betydning for dansk industri og for det danske samfund som helhed.

Målgruppe

Målgruppen er et bredt udsnit af brugere i Danmark: Fra producenter af måleudstyr og producenter, der benytter måleudstyr, til forsyningsselskaber, forbrugere, myndigheder m.m.

Fremgangsmåde

Såvel industri som samfundet i øvrigt er afhængige af tilgængelige metrologiske services. Aktiviteterne sigter mod at vedligeholde og udvikle grundlæggende og kritiske infrastrukturer, der understøtter centrale metrologiske serviceydelser. Projektet vil derfor gennemføres med fokus på at:
  • øge aktivitetsniveauet på området med formidling og public service via temadage, erfa-grupper, artikler mfl.
  • medvirke til at udvikle metrologisk undervisningsmateriale til undervisningsinstitutioner
  • udvikle nye metoder til kalibrering.