Et nyudviklet, intelligent reguleringskoncept skal forbedre driften på biomasseanlæg.

Formål

I dag svinger kvaliteten af biomasse svinger så meget, at det er svært at udnytte brændselsværdien optimalt. Desuden kan de nuværende anlæg ikke reguleres efter biobrændslets egenskaber, hvilket øger slitagen og nedsætter anlæggets levetid. 

Projektets formål er at udvikle et intelligent reguleringskoncept, der kan optimere driften og sikre fuldstændig udbrænding af biomassebrændsler af lav kvalitet.

En mere stabil forbrænding i kedlen vil f.eks. give en mere stabil dampproduktion. Herved øges anlæggenes kapacitet og deres brændselsforbruget reduceres.

Målgruppe

Købere og ejere af biomassefyrede fjernvarmeværker og kraftvarmeværker.

Fremgangsmåde

Vi vil demonstrere og udvikle teknologien i tæt samarbejde med projektets partnere, Euro Therm og B&W Energy. Udviklingsarbejdet foregår på konkrete anlæg, bl.a. Hinnerup Fjernvarmeanlæg.

De driftssikre og effektive fyringssystemer bliver baseret på en avanceret sensor og en rist med udvidede reguleringsmuligheder.

Resultater – status 2016

Kameraet og den tilhørende software er testet med succes på forskellige affaldsforbrændingsanlæg. Der er installeret kameraer på Hinnerup Fjernvarm (Euro Therm, træflis), Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (B&W Energy, halm) og Halsnæs Forsyning (Euro Therm, træpiller).

Desuden er der forberedt installation af et kamera på Halsnæs Forsyning (Weiss, træflis) udenom projektet.

GrateVision i drift 

Baseret på et stort videomateriale har vi videreudviklet softwaren, GrateVision, som nu kan detektere og følge både starten og slutningen af forbrændingen på risten.

Euro Therm designer en ny rist baseret på videoer fra bl.a. Hinnerup Fjernvarme optaget med GrateVision. B&W Energy vil desuden udnytte erfaringerne med kameraet på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, så signalerne fra GrateVision-systemet senere kan indgå i styringen af en halmfyret rist.

Vi flytter kamerainstallationen til det nye halmfyrede anlæg i Lisbjerg ved Aarhus, når anlægget er idriftsat, for også at afprøve setuppet på en helt ny kedel.