Store AM-produkter skal sikre større produktionshastighed, mere kosteffektivt materialeforbrug og større økonomisk gevinst i dansk industri.

Formål

Projektet understøtter industrialisering af stor-skala additiv fremstilling (AM) via industrielle demo-cases. Vi vil rulle den nye teknologie ud til dansk industri og skabe tryghed omkring egenskaber og industriel skalérbarhed.

Projektet vil modne 3D laser cladding-teknologien i samarbejde med udenlandske partnere og rulle den ud på markedet i Danmark, så dansk industri kan få gavn af de fordele, teknologien bringer med sig.

Fordelene knytter sig bl.a. til langt større produktionshastighed, mere kosteffektivt materialeforbrug, produktion i meter-skala fremfor cm-skala (nuværende AM teknologier i DK fokuserer på cm-skala produktion) og mulighed for at kombinere forskellige materialer og egenskaber. Herudover rummer teknologien også et væsentligt økonomisk potentiale ifm. re-manufacturing, hvor defekte høj-værdi komponenter ikke kasseres, men repareres og opnår forbedrede egenskaber.

Omfattende industrielt optag af AM teknologierne (både de eksisterende og 3D laser cladding) fordrer dog en grundlæggende tiltro til produkterne og deres kvalitet. I projektet vil derfir ikke blot dække udrulning af 3D laser cladding-teknologien inden for fremstilling og reparation, men også karakterisering, kvalitetssikring og efterbehandling af AM produkter generelt.
 

Målgruppe

Den primære målgruppe er metalfremstillingsindustrien og brugere af metalprodukter. Der er særligt fokus på SMV, som fungerer som underleverandører til større virksomheder.

Partnere

Vi gennemfører projektet i tæt samarbejde med universiteter, AM-Hub og ikke mindst virksomheder med demonstrationscases.