Værktøj til monitering og transmission af strukturelle data skal sikre effektivisering af drift og vedlighold af stålkonstruktioner.

Formål

Vi vil udvikle et beslutningsstøtteværktøj for drift og vedligehold af konstruktioner, som bygger på in-situ sensorik og monitering baseret på Big Data. Værktøjet vil monitere og transmittere strukturelle data og give et øjebliksbillede af konstruktionens aktuelle helbredstilstand med henblik på effektivisering af drift og vedlighold.

Vi udvikler et måleværktøj, som, i tillæg til de velkendte punktmålinger, vil være i stand til at monitere et større areal via en ’patch’, som placeres på arealet, f.eks. en rørbøjning. Derved opnår vi langt bedre indsigt i komponentens faktiske tilstand.

Der kan måles belastninger, f.eks. i form af stress/strain eller rest-godstykkelse, så vi kan monitere og evaluere skjulte påvirkninger i tide og planlægge vedligehold.

Vi vil opsamle og evaluere data via Big Data, transmittere og præsentere det ’live’ på modtagerens egen skærm i virksomheden, som beslutningsstøtteværktøj.

Målgruppe

Målgrupperne for projektet er: 

  • Energisektoren, f.eks. kraft- og kraftvarmeværker, vindenergi, offshore
  • Infrastruktur, f.eks. broer, jernbaner
  • Produktionsinfrastuktur f.eks. petrokemisk, medicinal- og farmaceutisk industri

Artikel

Effektivisering af drift og vedligehold

Monitering af stålkonstruktioner for revner og korrosion med brug af IoT og Big Data.