Nye guidelines og produktionsprocesser til store konstruktioner skal løfte danske virksomheders konkurrenceevne.

Formål

Dansk industri har et stort og akut behov for forbedret konkurrencedygtighed i fremstillingen af store konstruktioner inden for især vindenergi, olie og gas, infrastruktur og forsvarsindustrien, hvor danske arbejdspladser trues af lavtlønslande.

Normer og standarder, der styrer design og fremstilling af store konstruktioner, er ofte meget konservative. De bygger på laboratorieforsøg, hvilket gør mange store konstruktioner stærkt overdimensionerede og for dyre.

Formålet med dette projekt er at nytænke design og fremstillingsmetoder samt udarbejde nye guidelines, så virksomhederne får adgang til højeffektive produktionsprocesser og nye testmetoder til at skabe sig et teknologisk forspring.

Målgruppe

Virksomheder, der enten som producent eller underleverandør er involveret i fremstilling og drift af store konstruktioner.

Fremgangsmåde

Med udgangspunkt i konkrete store konstruktioner vil vi gå fra laboratorieforhold til fuldskala i samarbejde med udvalgte virksomheder. Mekaniske og klimarelaterede tests udføres i fuldskala på bl.a. Komponent og Fundamenttestcentret  og danner grundlag for et optimeret design og nye guidelines.

Følgende to spor følges:

Evaluere og optimere design:

  • Revidere design (materialer, godstykkelser, samlingstyper, modulopbygning)
  • Udvikle testspecifikation (styrke, udmattelse, klima, korrosion, overflader)
  • Afvikle fuldskalaforsøg
  • Revidere designkriterier og indhente godkendelse i samarbejde med godkendende instans
  • Løbende udvikle guidelines
  • Opsamle data til brug for modellering.

Minimere produktionsomkostninger:

  • Kvalificere højproduktive samlemetoder, herunder laserhybridsvejsning
  • Udvikle komponenttilpassede svejseprocedurer i forbindelse med designrevidering
  • Fremstille prototyper til fuldskalatests
  • Rådgive om procesovervågning og kvalitetssikring.

Vil du deltage?

Projektet har en følgegruppe på mere end 100 danske virksomheder. De er primært SMV’er og underleverandører til større firmaer som Bladt Industries A/S, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S m.fl.

Alle med interesse i projektet kan deltage i følgegruppen, der mødes 1-2 gange årligt. Som deltager får du løbende information om projektudviklingen, invitationer til alle temadage og mulighed for at byde ind med aktuelle komponenter til test og analyse.

Kontakt Steen Erik Nielsen, hvis du vil vide mere eller tilmelde din virksomhed.