Antallet og kompleksiteten af konstruktioner, der befinder sig under vand, f.eks. rørsystemer og vindmølleparker, er stærkt stigende. Det stiller nye og andre krav til teknikkerne, der bruges til tilstandskontrol.

Komplekse konstruktioner stiller nye krav til tilstandskontrol

Antallet og kompleksiteten af konstruktioner, der befinder sig under vand, er stærkt stigende. Ikke mindst takket være udbygningen af installationer inden for den traditionelle energisektor, men i høj grad også den store stigning i installationer af eksempelvis vindmølleparker.

Vedligeholdelsen af disse ofte store installationer stiller nye og andre krav til de teknikker, der bruges til at bestemme og dokumentere installationernes tilstand.

Ultralyd har været anvendt på traditionelle stålkonstruktioner, men mange af de nye installationer er opbygget af flere forskellige materialer, hvilket betyder at undervandsradiografi er den eneste relevante teknik til rådighed.

Informationsniveau og sikkerhed øges med ny teknnik

I dag kan disse undersøgelser udføres ved hjælp af computed radiography (CR) med placering af image plates (IP). IP placeres enten med en ”Remote Operated Vehicle” (ROV) eller via dykkerassistance.

Anvendelsen af denne metode er stærkt begrænset, meget tidskrævende og omkostningstung. Derudover giver den en meget ringe mængde information, blandt andet fordi udstyret skal til overfladen efter hver eksponering. Dette har indtil nu resulteret i mangelfuld viden om den enkelte installations tilstand og direkte besværliggjort om ikke forhindret en kvalificeret vurdering af sikkerheden ved forsat drift.

Ny teknik bliver under vandet

FORCE Technology har gennem de seneste par år arbejdet på en alternativ teknologi, hvor en hel nye type af detektor. Sammen med et skannende system kan den anvendes under vand og dermed kontinuert producere relevante tilstandsdata uden at skulle returnere til overfladen efter hver eksponering.

Systemet vil give ejere af og rådgivere for subsea installationer nye og langt bedre muligheder for kvalificeret vurdering af sikkerheden ved forsat drift.

Demonstration af teknikken

Projektet vil blive afsluttet med en demonstration at et 2D-system med en slag længde på 400 x 400 mm og designet til en vanddybde på 100 meter. Systemet består af en detektor, der kører synkront med en kildeholder indeholdende den radiografiske lr192-kilde. 

Detektoren er placeret i et oliefyldt kammer for at beskytte elektronikken mod saltvand og udvendigt tryk. Imellem detektoren og kilden ligger det emne som ønskes undersøgt eksempelvis et rør.

Systemet skal placeres på en ROV, som fra overfladet kan navigeres og placere systemet på den givne struktur eller emne som ønskes undersøgt. Systemet sender derefter signalerne tilbage til overfladen til tolkning.

Systemtesten vil fandt sted i vores testbassin i Brøndby i efteråret 2015. Se video nedenfor.

Projektet er finansieret gennem Styrelsen for Forskning og Innovation.