Bedre uddannelse i metrologi og måleteknik skal styrke dansk industris konkurrenceevne.

Formål

Dansk industri er udfordret af mangel på teknikere med tilstrækkelige måletekniske kompetencer, som følge af manglende måletekniske uddannelser. Formålet med dette projekt er at skabe rammerne for en bedre uddannelse inden for måleteknik og at udbrede kendskabet til metrologi.

I samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner, bl.a. professionshøjskoler og erhvervsakademier, vil vi udvikle nyt undervisningsmateriale, der er målrettet deres studerende. Undervisningsmaterialet implementeres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Projektet vil styrke det generelle kompetenceniveau i forhold til måleteknik på danske undervisningsinstitutioner, produktionsvirksomheder og institutter.

Målgruppe

Den primære målgruppe er undervisningsinstitutioner, der tilbyder erhvervsakademiuddannelser som f.eks. produktionsteknolog, laborant og procesteknolog samt professionsbacheloruddannelser som f.eks. diplomingeniør.

En sekundær målgruppe er erhvervsuddannelsesinstitutioner og universiteter.

Partnere

DFM og Delta – en del af FORCE Technology.

Vil du deltage?

Din virksomhed kan deltage i aktiviteten for at sikre fokus på de kompetencer, der efterspørges af erhvervslivet. I kan bidrage med udvælgelse af særlige indsatsområder, viden om måleteknikker og anvendte metoder eller konkrete cases, der kan indgå i læringsmaterialet.

Samarbejdet vil sikre, at GTS-institutternes, virksomhedernes og uddannelsesinstitutionernes respektive kompetencer kombineres til en målrettet indsats, som vil styrke det generelle kompetenceniveau hos medarbejdere på de danske produktionsvirksomheder.

Ønsker du at deltage, kan du kontakte Mogens Simonsen.